Overslaan naar hoofdinhoud

In de wereld van het schrijven van content blijft de innovatie doorgaan doordat schrijvers nieuwe technieken en tools omarmen. Een van deze baanbrekende ontwikkelingen is de introductie van kunstmatige intelligentie (AI) bij het maken van content, voornamelijk via platforms zoals OpenAI's Chatbot GPT. Als je graag wilt ontdekken hoe deze AI een revolutie teweeg kan brengen in je proces voor het schrijven van content, zoek dan niet verder. In deze uitgebreide gids gaan we dieper in op wat schrijfprompts zijn, hoe je een prompt schrijft, bespreken we de verschillende soorten prompts die zijn aangepast voor AI-gebruik, specifiek met ChatGPT, en delen we praktische tips om ze effectief te gebruiken.

Wat is een schrijfopdracht met ChatGPT?

Wat is een schrijfopdracht met ChatGPT?

Een schrijfaanleiding is een eerste idee of uitspraak die het creatieve proces op gang brengt en schrijvers helpt tekstuele inhoud over een willekeurig onderwerp te produceren. Door ChatGPT - een geavanceerd taalmodel aangedreven door OpenAI - in deze context te integreren, transformeert het de traditionele notie van een schrijfprompt door menselijke creativiteit te combineren met AI-efficiëntie.

Bij het maken van een schrijfopdracht voor ChatGPT geven gebruikers gespreksaanwijzingen om de AI relevante antwoorden en de gewenste inhoud te laten genereren. Het doel is een balans te vinden tussen het geven van voldoende aanwijzingen om samenhangende en accurate antwoorden te genereren en tegelijkertijd voldoende ruimte te laten voor creatieve vrijheid.

Schrijfvragen met ChatGPT zijn essentieel om inhoud van hoge kwaliteit te genereren output van het AI-systeem. Deze aanwijzingen maken een verbeterde samenwerking tussen menselijke auteurs en machine-learning algoritmen mogelijk, zodat ze naadloos kunnen samenwerken om zinvolle en boeiende artikelen of verhalen te maken, terwijl ze tijd en middelen besparen.

De voordelen van schrijfopdrachten met ChatGPT

De voordelen van schrijfopdrachten met ChatGPT

Het schrijven van prompts met ChatGPT wordt steeds populairder vanwege de vele voordelen voor contentmakers, freelance schrijvers en andere professionals. 

In dit gedeelte worden enkele van de belangrijkste voordelen van het opnemen van ChatGPT-prompts in je schrijfproces besproken.

Efficiëntie in het maken van inhoud

ChatGPT kan het maken van inhoud aanzienlijk versnellen door relevante en samenhangende antwoorden te geven op precieze vragen. Hiermee kun je veel sneller ideeën genereren en volledige artikelen opstellen dan met traditionele methoden, wat vooral handig is om strakke deadlines te halen.

Unieke ideeën en perspectieven

ChatGPT is getraind op grote hoeveelheden tekstgebaseerde gegevens en kan dus nieuwe inzichten en perspectieven bieden bij het beantwoorden van een bepaalde vraag. Deze functie helpt bij het maken van diverse stukken die niet alleen informatief maar ook boeiend zijn.

Verbeterde creativiteit

Het gebruik van schrijfopdrachten met ChatGPT kan je creativiteit aanwakkeren door nieuwe manieren voor te stellen om een onderwerp te benaderen. Deze prompts moedigen aan om te experimenteren met verschillende invalshoeken of stijlen, wat leidt tot creatievere inhoud.

Verbeterde schrijfvaardigheid

Regelmatig werken met een AI-tool als ChatGPT stimuleert je om voortdurend te leren en je vaardigheden te verfijnen. Door AI-geschreven tekst te analyseren, leer je waardevolle technieken en taalpatronen die je schrijfvaardigheid verbeteren.

Hulp bij het overwinnen van een writer's block

Wanneer een writer's block optreedt of de inspiratie opraakt, zijn schrijfopdrachten in combinatie met ChatGPT een reddingslijn om snel inhoud te genereren. Het platform biedt richting door leemtes op te vullen met brainstormideeën of door bestaande concepten uit te werken, waardoor de druk tijdens een mentale blokkade wordt verlicht.

Het opnemen van chatbot-promoties voor schrijven in je workflow heeft verschillende voordelen, zoals verhoogde efficiëntie en creativiteit en verbeterde vaardigheidsontwikkeling. ChatGPT is een haalbare optie voor wie zijn algemene prestaties als contentmaker wil verbeteren.

Anatomie van AI Artikelvragen

AI prompting is 1% vragen en 99% kennis voeden. Maar wat betekent dit? Hoe moet een prompt gestructureerd zijn om een AI-artikel te krijgen dat scoort?

Ik zal de belangrijkste onderdelen met je doornemen.

Voorbeelden van ChatGPT-prompts voor het schrijven van inhoud

Wanneer je onderzoekt hoe je een goede prompt schrijft voor het schrijven van content met behulp van AI zoals ChatGPT, is het essentieel om de verschillende soorten schrijfopdrachten te begrijpen. Als je met deze soorten werkt, zul je veel beter in staat zijn om gevarieerde en boeiende inhoud te maken.

Voorbeelden van ChatGPT-prompts voor het schrijven van inhoud

In dit onderdeel zullen we zes veelgebruikte typen schrijfopdrachten onderzoeken die in combinatie met ChatGPT worden gebruikt: Beschrijvend, Beschrijvend/informatief, Verhalend, Opiniërend, Overtuigend en Onderzoekend. We zullen de voorbeelden vereenvoudigen om het makkelijker te maken om te begrijpen hoe en wanneer ze te gebruiken.

Voorbeeld van beschrijvende chatGPT

Beschrijvende schrijfopdrachten moedigen levendige beschrijvingen aan die de zintuigen van de lezer aanspreken. Deze aanwijzingen vragen de ChatGPT meestal om iets specifieks te beschrijven of een beeld te schetsen in het hoofd van de lezer. Schrijfideeën bevatten vaak beschrijvende aanwijzingen die helpen bij het creëren van gedetailleerde scènes, voorwerpen of ervaringen.

Voorbeelden:

 1. "Beschrijf de indeling en de sfeer van een luxe koffieshop." - ChatGPT vragen om gedetailleerde beschrijvingen en om lezers onder te dompelen in een omgeving.
 2. "Beschrijf in detail de voordelen en uitdagingen van thuiswerken." - Deze vraag biedt voldoende context en begeleidt ChatGPT bij het produceren van een informatief antwoord over werken op afstand. Het combineert twee aspecten - voordelen en uitdagingen - voor een uitgebreide dekking.

Voorbeeld van een beschrijvende/informatieve chatGPT Prompt

Beschrijvende of informatieve prompts geven informatie over een onderwerp of leggen complexe concepten uit in eenvoudige bewoordingen. Als je werkt met een ChatGPT-prompt, zorg dan dat je beknopt en precies bent als je de AI om informatie vraagt.

Voorbeelden:

 1. "Hoe zetten zonnepanelen zonlicht om in elektriciteit?" - Met deze vraag kan ChatGPT een begrijpelijke uitleg geven over het omzetten van zonne-energie.
 2. "Leg vijf manieren uit waarop technologie het onderwijs positief heeft beïnvloed en drie manieren waarop het negatieve effecten kan hebben." - Door het aantal punten te specificeren (vijf positieve, drie negatieve), helpt deze informatieve prompt ChatGPT's antwoord te organiseren in een coherent formaat dat effectief de impact van technologie op het onderwijs bespreekt.

Verhaalopdracht

Verhalend schrijven nodigt uit tot vertellen door te focussen op een opeenvolging van gebeurtenissen, de ontwikkeling van personages of persoonlijke anekdotes. Wanneer je verhalende prompts schrijft om chatgpt_prompts te maken, zorg dan voor een duidelijke begin-midden-eindstructuur voor een vlotte verhaalontwikkeling.

Voorbeelden:

 1. "Schrijf een verhaal waarin twee vreemden met totaal verschillende achtergronden elkaar toevallig ontmoeten bij een bushalte tijdens hevige regenval." - ChatGPT zou een verhaal weven rond deze omstandigheden en personages.
 2. "Schrijf een kort verhaal dat zich afspeelt in een klein kustplaatsje waar de hoofdpersoon ontdekt dat hij of zij unieke gaven heeft nadat hij of zij vanuit de stad daarheen is verhuisd." - De verhaallijn schetst een boeiende situatie zonder al te specifiek te zijn. Het schetst belangrijke elementen zoals de setting, het personagekader en buitengewone omstandigheden waarmee ChatGPT een spannend verhaal kan schrijven.

Mening Prompt

Bij op meningen gebaseerde prompts moeten persoonlijke gedachten of meningen over een bepaald onderwerp worden verwoord. Vergeet niet het perspectief of de toon aan te geven die de AI moet gebruiken als je dergelijke prompts gaat schrijven voor ChatGPT.

Voorbeelden:

 1. "Wat zijn de voor- en nadelen van werken op afstand vanuit het oogpunt van een werknemer?" - Dit zal ChatGPT helpen om beide kanten van werken op afstand te analyseren.
 2. "Wat is jouw mening over de invoering van een universeel basisinkomen? Onderbouw je argument met beschikbare gegevens of huidig beleid in landen die experimenteren met OBI." - Een opinieprompt als deze moedigt ChatGPT aan om de lezer een beargumenteerd standpunt voor te leggen dat ondersteund wordt door betrouwbare bronnen, gegevens of bestaande praktijken in gebieden die modellen voor een universeel basisinkomen onderzoeken.

Overtuigende vraag

Persuasieve schrijfopdrachten zijn bedoeld om lezers te overtuigen van een idee, overtuiging of actie door middel van logische redeneringen en met bewijs ondersteunde argumenten. Zorg er bij het maken van overtuigende prompts met ChatGPT voor dat je verzoek de belangrijkste punten bevat die je in het argument aan de orde wilt laten komen.

Voorbeelden:

 1. "Overtuig lokale regeringsambtenaren om fondsen toe te wijzen voor het verbeteren van openbaarvervoerssystemen." - Hier zal ChatGPT overtuigende redenen genereren die het belang van verbeteringen aan het openbaar vervoer benadrukken.
 2. "Overtuig lezers waarom het gebruik van elektrische voertuigen in plaats van auto's op brandstof essentieel is voor het oplossen van milieuproblemen en tegelijkertijd persoonlijk voordeel oplevert." - Deze persuasieve prompt vraagt ChatGPT om te pleiten voor het gebruik van elektrische voertuigen, waarbij zowel de gevolgen voor het milieu als de persoonlijke voordelen aan bod komen.

Onderzoeksopdracht

Bij het schrijven op basis van onderzoek moet informatie uit verschillende bronnen worden onderzocht en samengevat. Om onderzoeksvragen effectief te gebruiken in tekstgebaseerde schrijfvragen voor het maken van inhoud in ChatGPT, moet je context bieden over onderwerpen die de moeite van het onderzoeken waard zijn binnen het door jou gekozen onderwerp.

Voorbeelden:

 1. "Onderzoek de impact van het gebruik van sociale media op de geestelijke gezondheid en bied praktische suggesties voor gebruikers." - Dit geeft ChatGPT de opdracht om de effecten van sociale media te onderzoeken en mogelijke oplossingen aan te dragen.
 2. "Analyseer het succes van leren op afstand tijdens Covid-19 door onderzoeken en enquêtes te bestuderen die in 2020 en 2021 zijn uitgevoerd. Wijs op belangrijke bevindingen, sterke punten en beperkingen." - Deze vraag vraagt ChatGPT om een onderzoeksgerichte snelle analyse te geven op basis van relevante studies en enquêteresultaten. Het schetst specifieke tijdsbestekken (2020 en 2021) voor nauwkeurige, contextgedreven en bruikbare inzichten.
Opmerking: Maar ondanks de duidelijke aanwijzingen, moet je de gegevens altijd op feiten controleren. ChatGPT wordt vaak te creatief en verzint het onderzoek en de bronnen.

Hoe schrijfopdrachten gebruiken om inhoud te creëren?

Hoe schrijfopdrachten gebruiken om inhoud te creëren?

Het gebruik van schrijfaanwijzingen met ChatGPT kan je contentcreatieproces aanzienlijk verbeteren. Dit AI-gebaseerde systeem stroomlijnt de taak van het samenstellen van kwaliteitsartikelen, blog posts of andere schrijfstukken. Om ChatGPT schrijfaanwijzingen effectief te gebruiken voor het maken van content, volg je deze essentiële stappen:

 1. Identificeer je onderwerp en doel: Bepaal het primaire onderwerp en doel van je stuk inhoud. Als je begrijpt wat je wilt overbrengen, wordt het gemakkelijker om een geschikte prompt te kiezen.
 2. Kies een geschikt type prompt: Kies op basis van je onderwerp en doel het juiste type uit de verschillende beschikbare prompts (beschrijvend, uiteenzettend/informatief, verhalend, opinie, overtuigend, onderzoek). Houd er rekening mee dat verschillende typen prompts verschillende stijlen van inhoud genereren.
 3. Veilig toegang krijgen tot ChatGPT: Gebruik de API van OpenAI of andere gebruiksvriendelijke tools zoals chatbots die expliciet zijn ontworpen voor contentmakers.
 4. Een duidelijke en beknopte ChatGPT-prompt formuleren: Gebruik relevante trefwoorden zoals "hoe schrijf ik een prompt" of "ChatGPT prompts voor schrijven". Zorg ervoor dat je vraag expliciet genoeg is om instructies over te brengen en tegelijkertijd aanpasbaar blijft zodat de AI de grenzen ervan herkent.
 5. Overweeg aanvullende vereisten op te nemen: Vul je primaire trefwoord aan met noodzakelijke specificaties zoals toon of antwoordlengte.
 6. Stuur uw op maat gemaakte vraag naar ChatGPT: Nadat je de ideale invoeropgave hebt gemaakt met behulp van tekstgebaseerde schrijfopdrachten en trefwoorden, dien je deze in bij het AI-programma.
 7. Analyseer de gegenereerde uitvoer en verfijn deze indien nodig: Evalueer het initiële antwoord van ChatGPT op kwaliteit en samenhang met je behoeften. Indien nodig, aarzel dan niet om uw vraag verder te verfijnen door meer verduidelijking toe te voegen of specifieke parameters aan te passen totdat u een bevredigend resultaat bereikt.
 8. Gegenereerde inhoud beoordelen en bewerken: Onthoud dat AI-gegenereerd materiaal menselijke tussenkomst nodig kan hebben voor de laatste afwerking; bestudeer de tekst daarom nauwkeurig om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan je inhoudsnormen. Het is van cruciaal belang dat de output voldoet aan specifieke richtlijnen, zoals correct taalgebruik en feitelijke juistheid.

Tot slot is het essentieel om tijd in te ruimen voor doordachte overwegingen als je gebruik wilt maken van de schrijfopdrachten van ChatGPT om inhoud te creëren.

AI-gegenereerde stukken voorzien van creativiteit en een natuurlijke flow vereist een niveau van menselijk begrip dat technologische bekwaamheid overtreft. Als je oefent en je aanpast, zal het opnemen van AI-gestuurde aanwijzingen in het maken van inhoud een onschatbare waarde worden binnen je repertoire.

Hoe kies je een schrijfopdracht?

Een schrijfopdracht kiezen

Het kiezen van de juiste schrijfopdracht is essentieel als je met ChatGPT werkt voor het maken van inhoud. Het bepaalt de relevantie en kwaliteit van de AI-gegenereerde inhoud. Houd rekening met de volgende factoren bij het kiezen van een schrijfopdracht:

Identificeer je doel

Bepaal eerst het doel van het gebruik van ChatGPT voor je specifieke project. Vraag jezelf af welk type inhoud je van plan bent te maken: informatieve artikelen, overtuigende essays, opiniestukken of onderzoeksgebaseerde teksten. Door de geselecteerde schrijfopdracht af te stemmen op je doel, zorg je ervoor dat de door AI gegenereerde inhoud het beoogde doel bereikt.

Stem af op de interesses en behoeften van je publiek

Inzicht in uw doelgroep is van vitaal belang bij het kiezen van een geschikt schrijfvoorstel. Kies een onderwerp dat aansluit bij hun interesses, hun vragen behandelt of hun problemen oplost. Zo verhoog je de betrokkenheid en speel je effectief in op hun behoeften.

Bestaande kennis en middelen beoordelen

Geef voorrang aan aanwijzingen die betrekking hebben op onderwerpen waar je meer over weet of die je gemakkelijk verder kunt onderzoeken. Dit helpt bij het efficiënt beoordelen en bewerken van de door AI gegenereerde inhoud voordat je deze online publiceert.

Trending onderwerpen overwegen

Kies voor trendy onderwerpen binnen uw niche als u meer verkeer of gebruikersinteractie wilt. Blijf op de hoogte van actuele gebeurtenissen en branchenieuws om potentiële onderwerpen te identificeren voor je ChatGPT-gestuurde contentgeneratie.

Trefwoorden strategisch combineren

Als je een schrijfopdracht selecteert, moet je 3-5 relevante trefwoorden geclusterd door gelijkenis die in elke sectie van dit artikel wordt gegeven. Bijvoorbeeld:

 • Schrijfideeën ,
 • Wat is een schrijfopdracht?
 • Op tekst gebaseerde schrijfopdrachten. 

Het integreren van deze termen zorgt voor een natuurlijke positionering in zoekmachineresultaten zonder dat dit ten koste gaat van de leesbaarheid.

Tips voor het schrijven van effectieve prompts voor het schrijven van inhoud met ChatGPT

Tips voor het schrijven van effectieve prompts voor het schrijven van inhoud met ChatGPT

Hier volgen enkele tips die je kunnen helpen bij het maken van boeiende en nauwkeurige prompts die hoogwaardige reacties van de AI opleveren.

Tip 1: Begin met een actiewoord

Begin je prompt met een sterk actiewoord of werkwoord om de taak te vereenvoudigen. Deze aanpak maakt je verwachtingen duidelijk en laat ChatGPT begrijpen wat voor reactie je zoekt.

Bijvoorbeeld:

 • "Beschrijf het proces van fotosynthese."
 • "Leg uit hoe een hydraulisch systeem werkt."

Tip 2: Zorg voor context om de uitvoerkwaliteit te verbeteren

Net zoals een chef-kok kwaliteitsingrediënten selecteert om een culinair meesterwerk te creëren, kan het voeden van ChatGPT, hoogwaardig materiaal de rijkdom van wat het produceert enorm verbeteren.

 • Doe je huiswerk: Voordat je een snelle chat geeft met ChatGPT, verzamel je relevante artikelen, studies of andere inhoud die aansluit bij het onderwerp.
 • Wees selectief: Kies uittreksels of gegevenspunten uit je onderzoek die rechtstreeks verband houden met je doel.
 • Strategisch voeden: Neem deze stukken op in je schrijfopdracht, zodat AI context en inhoud duidelijk kan onderscheiden.

Het harmonieuze gebruik van relevant referentiemateriaal in je prompts zorgt ervoor dat ChatGPT inhoud opklopt met volume en waarde.

Bijvoorbeeld:

Tip 3: Gebruik rollenspellen

Een rollenspel is een creatieve manier om de betrokkenheid bij je prompts te vergroten. Door rollen toe te wijzen raak je effectief betrokken bij ChatGPT omdat het fictieve scenario's goed begrijpt. Gebruik zinnen als:

 • "Stel je voor dat je..."
 • "Doe alsof je werkt als..."

Deze commando's stimuleren interessante en gerichte reacties.

Tip 4: Gebruik referenties

Het noemen van bronnen of specifieke voorbeelden kan de relevantie en nauwkeurigheid van ChatGPT's uitvoer verbeteren. Neem referentiemateriaal zoals boeken, artikelen, studies of historische gebeurtenissen op in prompts om ervoor te zorgen dat de gegenereerde inhoud de juiste informatie bevat.

Voorbeeld:

 • "Bespreek op basis van het boek 'Outliers' van Malcolm Gladwell hoe praktijk bijdraagt aan succes."

Tip 5: Gebruik dubbele aanhalingstekens

Specifieke zinnen of trefwoorden tussen dubbele aanhalingstekens om ongewijzigd te blijven bij opname in het antwoord van ChatGPT. 

Bijvoorbeeld:

 • Schrijf een inleiding over Bitcoin en gebruik daarbij de woorden: "gedecentraliseerde digitale valuta" en "blockchaintechnologie".

Tip 6: Wees specifiek - vermeld duidelijk het gewenste onderwerp of de taak in de prompt

Verduidelijken wat je wilt is cruciaal. Stel je voor dat je een bibliotheek binnenloopt en vraagt om 'iets goeds' - het antwoord van de bibliothecaris zal net zo vaag zijn als je verzoek. Op dezelfde manier:

 • Begin met een goed gedefinieerd onderwerp; duidelijkheid voorkomt dubbelzinnigheid.
 • Specificeer, indien nodig, subonderwerpen om de focus verder te sturen.
 • Stel vragen of taken nauwkeurig op: "Leg X uit in relatie tot Y" in plaats van "Vertel me over X".

Scherpte in het verwoorden van de taak die je moet uitvoeren snijdt door verwarring heen en leidt tot beknopte en directe antwoorden die passen bij je verhalende doelen.

Bijvoorbeeld:

 • "Schrijf een lijst met 10 trainingstips voor mensen die van thuis uit werken."

Tip 7: Stel parameters in om de reactie van de AI te beperken

Parameters zijn te vergelijken met het opstellen van regels voor een leuk spel - hoe duidelijker ze zijn, hoe groter de kans op leuke resultaten. Wanneer je GPT-aanwijzingen maakt:

 1. Bepaal grenzen - stel grenzen aan het aantal woorden of de structuur, zoals opsommingstekens versus alinea's.
 2. Bepaal de toon - of het gespreksmatig of formeel moet zijn.
 3. Direct doel - of informatie bedoeld is om te onderwijzen, vermaken of overtuigen.

Deze verschillende grenzen helpen om de enorme mogelijkheden van AI te beperken tot het produceren van op maat gemaakte en optimale inhoudsresultaten.

Tip 8: Geef het vereiste formaat op voor de inhoud

Een beeldhouwer zou niet beginnen te beitelen zonder te weten of hij een borstbeeld of een standbeeld met een volledig figuur aan het maken is. Op ongeveer dezelfde manier:

 • Beslis van tevoren over het formaat, of je een opstel, artikel, verslag, enz. wilt.
 • Gebruik duidelijke opmaakreferenties: "Schrijf drie korte alinea's..." maakt een betere structurering mogelijk.
 • Indien van toepassing, voeg stijlrichtlijnen toe - APA citatiestijlvereisten verschillen sterk van MLA.

Richtlijnen voor opmaak verfijnen de output in structuren die passen bij specifieke distributiekanalen, van webpagina's die SEO optimalisatietrucs vereisen tot academische werken die aan strenge eisen moeten voldoen.

Tip 9: Geef voorbeelden

Geef voorbeelden binnen je prompt om ervoor te zorgen dat ChatGPT zijn antwoorden afstemt op je gewenste schrijfstijl of formaat. Dit stuurt de AI verder en helpt inhoud te genereren die is afgestemd op jouw specificaties.

Voorbeeld:

Tip 10: Vermeld de lengte van het antwoord

Verduidelijk hoe lang je antwoord moet zijn door het aantal woorden te vermelden of door aan te geven of het kort of kort moet zijn. inhoud in lange vorm.

Bijvoorbeeld:

 • "Leg in 100 woorden of minder uit wat machine learning is."
 • "Schrijf een korte paragraaf over het behoud van biodiversiteit."

Tip 11: Houd de AI vast

Het geven van stapsgewijze instructies kan helpen bij het verfijnen van de uitvoer die door ChatGPT wordt gegenereerd. Deze aanpak leidt vaak tot resultaten van betere kwaliteit omdat het verwarring minimaliseert en de focus behoudt.

Voorbeeld:

 • "Beschrijf eerst de oorzaken van de opwarming van de aarde, bespreek dan de effecten op koraalriffen en poolkappen en stel tot slot methoden voor om de opwarming te beperken."

Tip 12: Aarzel niet om te verfijnen

Als je prompts schrijft voor ChatGPT, wees dan niet bang om je oorspronkelijke prompt te herhalen en te verfijnen. Experimenteren met verschillende zinnen of je vraag anders formuleren kan betere resultaten opleveren voor het antwoord van de AI. Onthoud dat nauwkeurige invoer leidt tot nauwkeurigere uitvoer. Enkele mogelijke manieren om je prompt te verbeteren zijn:

 • Context verduidelijken: Relevante details of achtergrondinformatie toevoegen.
 • Trefwoorden aanpassen: Vervang minder specifieke termen door meer gerichte.
 • Taal oppoetsen: Vereenvoudig vage of ingewikkelde zinnen.

Tip 12: Geef de toon aan

Het vooraf definiëren van de gewenste toon is cruciaal bij het maken van prompts voor ChatGPT-powered inhoud schrijven. Expliciete instructies met betrekking tot stijl (bijv. professioneel of conversationeel) helpen ervoor te zorgen dat je gegenereerde tekst overeenkomt met de verwachtingen van je beoogde publiek. Bovendien kan het duidelijk aangeven van stilistische voorkeuren, zoals het beknopt houden van alinea's of het gebruik van de actieve stem, de kwaliteit en consistentie van de door AI gegenereerde uitvoer verbeteren.

Hier zijn enkele voorbeelden van het specificeren van toon in een prompt:

 • "Schrijf een beginnersvriendelijke gids..."
 • "Maak een informatief rapport met formele taal...."

Tip 13: Vraag samenvattingen na een lange chat

Als je te maken hebt met lange reacties van de AI, vraag dan om samenvattingen om er zeker van te zijn dat alle relevante informatie is opgenomen. Het is een uitstekende manier om essentiële gesprekspunten samen te vatten en onnodige inhoudelijke overdaad te voorkomen.

Nadat je bijvoorbeeld een analyse van 900 woorden over een complex onderwerp hebt gemaakt, kun je ChatGPT vragen:

 • "Vat de belangrijkste bevindingen samen..."
 • "Geef de belangrijkste punten in bullet-point formaat...."

Beste praktijken voor het gebruik van ChatGPT-prompts bij het maken van inhoud

Beste praktijken voor het gebruik van ChatGPT-prompts bij het maken van inhoud

Content creëren met ChatGPT als copiloot kan zowel opwindend als uitdagend zijn. Begrijpen hoe je deze relatie tussen menselijke creativiteit en kunstmatige intelligentie moet navigeren is cruciaal om het volledige potentieel te benutten.

Onderzoeks- en verificatieprocessen voor inhoud automatiseren met behulp van ChatGPT-prompts

Het ontdekken van informatie heeft nog nooit zo als een gesprek gevoeld als wanneer je de mogelijkheden van ChatGPT gebruikt. Door fijn afgestemde tekstprompts te genereren, geef je dit digitale brein de opdracht om zijn enorme kennisbank door te spitten en je feiten, cijfers en inzichten te presenteren:

 • Begin met duidelijke vragen of verklaringen over welke informatie je nodig hebt.
 • Neem belangrijke details op zoals data, plaatsen of mensen als ze relevant zijn om je zoekopdracht te verfijnen.
 • Gebruik de volgende aanwijzingen om dieper op de onderwerpen in te gaan waar nodig.

Zo'n aanpak bespaart niet alleen tijd; het stuwt je onderzoeksproces met sprongen vooruit en zorgt voor een stevige basis voor de informatieve inhoud die je wilt maken.

Verhoog productiviteit door het genereren van inhoudscontouren en eerste concepten met ChatGPT

Stel je voor dat je een gedetailleerde blauwdruk van je artikel maakt door een elegant opgestelde promptchat aan AI te geven. Je kunt je schrijfproces aanzienlijk versnellen door gestructureerde schetsen of uitgebreide eerste concepten aan te vragen. Hier lees je hoe:

 1. Geef het belangrijkste onderwerp of de stelling van je stuk weer.
 2. Schets de subonderwerpen en eventuele aandachtspunten.
 3. Vraag naar voorbeelden of casestudy's die deze punten ondersteunen.
 4. Bepaal de toon en stijl die geschikt zijn voor je publiek.

De resulterende steiger geeft vorm aan je werkstuk en brengt ideeën naar boven die je zelf misschien niet had overwogen.

Creativiteit en persoonlijkheid integreren met AI-gegenereerde aanwijzingen

Creativiteit bij het schrijven mag niet aan de kant worden geschoven ten gunste van efficiëntie. In tegenstelling tot algemene GPT-prompts, hebben geweldige ChatGPT-prompts de kracht om creatieve vlammen aan te wakkeren:

 • Knutselopdrachten die vragen om een grillige aanpak of een frisse kijk op veelvoorkomende onderwerpen.
 • Nodig metaforische beschrijvingen of verhalende elementen uit.
 • Daag de AI uit met verzoeken om inventieve analogieën met betrekking tot je onderwerp.

Deze samensmelting levert inhoud op die doorspekt is met originaliteit en die duidelijk opvalt in een zee van standaardartikelen.

Vind de juiste balans tussen menselijke input en AI-hulp

De echte magie ontstaat wanneer we leren hoe harmonie eruit ziet te midden van de opmars van technologie en onze intrinsieke menselijke essentie. Hoezeer prompt chatten de productiviteit ook kan verhogen, onderscheidingsvermogen zegt ons dat niet elk onderdeel van het maken van content geautomatiseerd moet worden:

 • Denk na over gebieden waar emotionele gevoeligheid van cruciaal belang is, zoals empathische communicatie of humor, waarvoor een delicate menselijke aanpak nodig kan zijn.
 • Herken segmenten die rijp zijn voor automatisering omdat ze deels repetitief zijn, zoals het compileren van gegevens, om daar gebruik van te maken.

Als we deze dynamiek begrijpen, kunnen we AI-tools optimaal gebruiken zonder onze unieke stem als schrijver uit het oog te verliezen.

AI-gegenereerde inhoud herzien en bewerken om de gewenste kwaliteit te bereiken

Na het ontvangen van de initiële uitvoer van de ChatGPT scriptcommando's, verschuift de rol van dirigent naar vakman - het zorgvuldig verfijnen van elke zin:

 • Neem grammaticale nuances onder de loep die subtiele gevoeligheden vereisen die het huidige machinebegrip te boven gaan.
 • Verfraai zinnen waar de betekenis beter overgebracht kan worden door ze rijker te maken, of schrap een teveel aan woorden omwille van de duidelijkheid.

Bij elke stap die we tijdens de revisie zetten, blijft het doel standvastig: het verbeteren van de kwaliteit totdat deze volledig aansluit bij de verwachtingen en wensen van de lezers.

Aanwijzingen evalueren en verfijnen op basis van feedback van gebruikers en prestatiegegevens

Het maken van efficiënte ChatGPT prompts is geen "one-and-done" aangelegenheid-het ontwikkelt zich constant via leerprocessen:

 • Analyseer betrokkenheidsstatistieken zoals retentiepercentages van lezers, die boekdelen spreken over effectiviteit.
 • Verzamel kwalitatieve feedback over gebieden die verbetering behoeven binnen de overgebrachte berichten.

Het iteratief aanpassen van de volgende beste ChatGPT-prompt iteraties leidt tot meer relevantie, precies gericht op de interesses van het publiek.

Aangepaste AI-sjablonen maken voor veelgebruikte prompts op platforms

Het stroomlijnen van repetitieve taken onthult nog een laag in het maximaliseren van de productiviteitswinst die is ingebouwd in prompt-gebaseerde systemen zoals Narrato-een opslagplaats gevuld met kant-en-klare sjablonen die zorgen voor consistentie in verschillende schrijfvormen:

 • Stel persoonlijke promptbibliotheken samen op basis van terugkerende thema's waar je rond werkt.
 • Systematiseer de inzetprocedures, zodat regelmatige verzendingen ogenschijnlijk moeiteloos en toch betrouwbaar gestandaardiseerd zijn.

Tips om effectief Prompts te schrijven

Ontwikkel effectieve gewoonten die creativiteit, focus en productiviteit stimuleren. Door tijd vrij te maken om te schrijven, een stimulerende omgeving te creëren, je doelen voor ogen te houden en gefocust te blijven terwijl je afleiding vermijdt, kun je de voordelen van het gebruik van AI-gegenereerde aanwijzingen maximaliseren.

Maak tijd vrij om te schrijven

Consistentie is cruciaal bij het ontwikkelen van je schrijfvaardigheid en het bereiken van je doelen voor het maken van inhoud. ChatGPT-aanwijzingen effectief gebruiken:

 1. Wijd elke dag of week specifieke tijdblokken exclusief aan schrijven.
 2. Maak een schema dat aansluit bij je creatieve piekuren of werkvoorkeuren.
 3. Houd je aan de afgesproken tijd - behandel deze afspraken als belangrijke vergaderingen en zorg ervoor dat ze niet worden onderbroken.

Een omgeving creëren die bevorderlijk is voor schrijven

De juiste omgeving kan creativiteit inspireren en zorgen voor productieve schrijfsessies. Overweeg deze suggesties om een comfortabele werkplek te creëren:

 1. Kies een speciale locatie om te schrijven - een kantoor aan huis, een koffiebar of een coworkingruimte.
 2. Zorg voor voldoende verlichting; natuurlijk licht is ideaal omdat je je dan beter kunt concentreren.
 3. Beheer omgevingsgeluiden door rustige ruimtes te kiezen of een koptelefoon te gebruiken met muziek die is afgestemd op concentratie.
 4. Zorg voor een georganiseerde omgeving; ruim onnodige rommel op voordat je aan elke sessie begint.

Houd je doelen voor ogen

Om motivatie en richting te behouden te midden van uitgebreide content schrijfprojectenHerinner jezelf aan je doelen:

 1. Het doel achter elk stuk begrijpen: lezers informeren over een onderwerp of overtuigende argumenten presenteren.
 2. Schets van tevoren de belangrijkste thema's en punten die je in het artikel wilt behandelen.
 3. Stel realistische mijlpalen op volgens de tijdlijnen van het project - noteer kortetermijntaken naast langetermijndoelen.

Blijf op één lijn met de ChatGPT-prompts over verschillende onderwerpen door deze doelen regelmatig opnieuw te bekijken tijdens je schrijfproces.

Blijf gefocust en vermijd afleiding

Dwalende geesten en afleidingen zijn veel voorkomende obstakels voor schrijvers wanneer ze ChatGPT-prompts gebruiken. Pas deze strategieën toe om geconcentreerd te blijven:

 1. Schakel onnodige meldingen uit of gebruik apps die afleidende websites blokkeren tijdens schrijfsessies.
 2. Werk maar aan één vraag tegelijk - vermijd multitasking, omdat dit je concentratie kan afzwakken.
 3. Neem regelmatig korte pauzes (met technieken zoals de Pomodoro techniek) om fris te blijven en productiviteit te behouden.

Door deze gewoonten in je routine op te nemen, wordt het makkelijker om betrokken te blijven bij de schrijfopdrachten van ChatGPT en consistent inhoud van hoge kwaliteit te produceren.

Verschillende soorten ChatGPT-prompts voor het schrijven van inhoud

Het domein van het schrijven van content is enorm en gevarieerd, en elke niche vereist een unieke aanpak voor het genereren van tekst. Als scherpzinnige contentschrijver moet je het maken van prompts onder de knie hebben, zodat ChatGPT precies de output levert die je nodig hebt. Laten we beginnen aan een reis door de verschillende soorten prompts die speciaal zijn ontworpen voor verschillende facetten van het maken van content.

ChatGPT-prompts voor SEO-inhoudcreatie

Stel je voor dat je zaadjes plant, maar dan in de digitale grond van zoekmachines. Zo voelt het creëren van SEO-gerichte inhoud. Hiervoor moeten ChatGPT-prompts zo worden ontworpen dat ze artikelen opleveren die bol staan van de zoekwoorden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of leesbaarheid:

 • Prompting voor integratie van trefwoorden: Vraag ChatGPT om specifieke trefwoorden organisch in een artikel te verweven.
 • Titelgeneratie: Direct ChatGPT om pakkende titels te maken met je belangrijkste trefwoord.
 • Meta-beschrijvingen: Instrueer ChatGPT om beknopte metabeschrijvingen op te stellen met een focus op trefwoorden.

Deze op maat gemaakte aanwijzingen helpen bij het vormgeven van inhoud die aanslaat bij lezers en zoekmachine-algoritmen verleidt om je stuk hoger te plaatsen.

ChatGPT-prompts voor marketing- en reclame-inhoud

Kruip in de huid van een marketeer die potentiële klanten probeert te boeien met overtuigende verhalen. Hier wordt het ChatGPT-script cruciaal:

 • Brand storytelling: Dwing ChatGPT om gedenkwaardige verhalen te vertellen die de waarden en het ethos van je merk weerspiegelen.
 • Productbeschrijvingen: Moedig nauwkeurige maar overtuigende productbeschrijvingen aan door de belangrijkste kenmerken en voordelen binnen de prompt te beschrijven.

Elk duwtje dat je geeft via deze gedetailleerde aanwijzingen kan alledaagse details veranderen in fascinerende inzichten die klanten dichter bij een aankoop brengen.

ChatGPT-opdrachten voor bloggen en artikelen schrijven

Als je met woorden schildert op het canvas van blogs en artikelen, vergeet dan niet dat de impact lezers moet laten smachten naar meer streken van je verbale penseel:

 • Gidsen: Geef ChatGPT de opdracht om stap-voor-stap tutorials te structureren, gericht op duidelijkheid en begrijpelijkheid.
 • Stukken over thought leadership: Leid de AI bij het maken van inzichtelijke commentaren op trends in de sector door relevante vragen en discussiepunten te stellen.

Met zulke ingewikkelde aanwijzingen kun je proza vol diepte en inhoud verwachten, perfect voor bloggers die hun expertise in hun vakgebied willen laten zien.

ChatGPT-prompts voor het maken van inhoud voor sociale media

Sociale media - een bruisende marktplaats waar je harten (en likes) wint met snelle zinnen. Scherp die chat-GPT-aanwijzingen aan:

 • Vraag om beknopte oproepen: Vraag om korte, boeiende berichten die geschikt zijn voor platforms zoals Twitter of Instagram-onderschriften.
 • Ga in op vragen: Stel discussies voor met open vragen over actuele onderwerpen of gebeurtenissen die relevant zijn voor je publiek.

Door AI-gestuurde beknoptheid in combinatie met relevantie mogelijk te maken, worden sociale-mediaberichten magneten die moeiteloos bezoekers naar uw merk trekken.

ChatGPT-prompts voor e-mailmarketingcampagnes

E-mails fungeren als persoonlijke missives die rechtstreeks naar de virtuele verblijfplaats van klanten worden gestuurd; ze moeten dus zowel persoonlijk als professioneel overkomen:

 • Oproepen tot actie: Beloften die zo aantrekkelijk zijn dat ontvangers zich gedwongen voelen om te klikken op 'Meer informatie' of 'Koop nu!
 • Nieuwsbrief fragmenten: Bied het aan om verteerbare fragmenten te genereren die een voorproefje zijn van grotere inhoudsstukken, waardoor abonnees dieper in engagementzones worden gelokt, zoals op maat gemaakte puzzels die opgelost moeten worden!

Maak slimme chats achter elke e-mailcampagne met behulp van efficiënte promptingstrategieën, zodat elke verzending doelgerichte paden bevat die rechtstreeks naar conversiedoelen leiden.

ChatGPT-prompts voor copywriting en verkoopcontent

Laten we tot slot onze communicatie kleden in de meest overtuigende kleding - het scherpe pak van de verkoop copywriting:

 • Emotionele triggers: Bewapen jezelf met emotioneel taalgebruik dat expliciet is ontworpen rond de ankers van de lezersidentiteit - wat transformatieve visualisaties teweegbrengt die massaal verlangen opwekken!
 • Bolletjes met veel voordelen: Maak heldere communicatie mogelijk die de waardeproposities van aanbiedingen kristalhelder accentueert te midden van bosachtige marktplaatsen!

Maak gebruik van deze locomotieve kracht, d.w.z. van kunstzinnige aansporingstechnieken die gericht zijn op het schrijven van krachtige zinnen met overtuigingskracht - een virtuele handdruk tussen merkstemmen die weerklinken in het wereldwijde consumentenbewustzijn.

SEOwind-aanpak van schrijfopdrachten voor lange artikelen

De SEOwind-aanpak is een strategische methode die zich richt op het creëren van hoogwaardige, zoekmachine-geoptimaliseerde content door gebruik te maken van AI-tools zoals ChatGPT.

Door deze aanpak te gebruiken, kunt u effectieve prompts ontwikkelen en long-form artikelen genereren die de aandacht van uw doelgroep trekken en tegelijkertijd voldoen aan de criteria die zoekmachines stellen. Om de SEOwind-aanpak te implementeren in je contentschrijfproces, kun je de volgende stappen overwegen:

 1. Identificeer je hoofdonderwerp en subonderwerpen: Begin met het bepalen van het hoofdonderwerp van je artikel, samen met relevante subonderwerpen die diepte en context geven aan het hoofdonderwerp.
 2. Voer uit trefwoordonderzoek: Zoek uit welke zoekwoorden vaak worden geassocieerd met je hoofdonderwerp en subonderwerpen. Let op zowel short-tail als long-tail sleutelwoorden en verwante zinnen of vragen waar gebruikers waarschijnlijk naar zoeken.
 3. Stem de inhoud af op de intentie van de gebruiker: Zorg ervoor dat je long-form artikel zich richt op de specifieke behoeften en vragen van je potentiële lezers door het doel ervan te verfijnen op basis van geïdentificeerde trefwoorden.
 4. Schets een logische structuur: Ontwikkel een samenhangende stroom voor je artikel door het te organiseren in aparte secties, die elk een aspect van het hoofdonderwerp of een subonderwerp behandelen.
 5. Gebruik AI-ondersteuning: Gebruik ChatGPT om je te helpen bij het maken van geoptimaliseerde prompts voor het efficiënt genereren van informatieve en boeiende inhoud op basis van je trefwoordonderzoekcontour, toonvoorkeuren, enz. Je kunt SEOwind AI Writer Tool om een artikel voor je te schrijven op basis van een uitgebreide schets. Het heeft een al ontwikkelde prompt om van jouw inhoud de beste te maken.
 6. Gegenereerde inhoud beoordelen en bewerken: Voer grondige controles uit op nauwkeurigheid, relevantie, grammatica, zinsbouw, stijlconsistentie, spelfouten, etc., voordat het stuk klaar is voor publicatie.

Door deze stappen in je contentcreatieproces op te nemen, wordt de leesbaarheid verbeterd. Het zorgt voor optimale rankingkansen voor populaire zoekmachines zoals Google. Door te leren hoe je prompts schrijft die specifiek zijn afgestemd op ChatGPT met behulp van de SEOwind-aanpak, combineer je op effectieve wijze menselijke expertise met AI-capaciteiten om inherent waardevolle zoekmachine-geoptimaliseerde content te produceren.

CyborgMethod™ stap voor stap handleiding seowind

Gebruik de CyborgMethod™

De CyborgMethod™ is een populaire aanpak waarbij menselijke intuïtie en creativiteit worden gecombineerd met kunstmatige intelligentie om inhoud van hoge kwaliteit te produceren.

Wanneer je leert hoe je een prompt schrijft voor ChatGPT, kun je met deze techniek boeiende en dynamische artikelen schrijven en tegelijkertijd de nauwkeurigheid en inhoud van je inhoud garanderen.

Voordelen van de CyborgMethod™

 1. Efficiëntie: Het grootste voordeel van het omarmen van de CyborgMethod™ is de mogelijkheid om uw contentcreatieproces te stroomlijnen. Doordat AI de eerste opzet levert, bespaart u tijd op onderzoek en kunt u zich richten op het bijschaven van het uiteindelijke stuk. 
 2. Consistentie: Kunstmatige intelligentie behoudt een consistente toon, stijl en taal in de inhoud, waardoor deze coherenter en uitgebreider is.
 3. Aanpassing: Menselijke expertise combineren met AI maakt het mogelijk om je inhoud af te stemmen op specifieke publieksvoorkeuren of branchenormen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
 4. Flexibiliteit: Het werken met door AI gegenereerde concepten biedt flexibiliteit bij het herschrijven of aanpassen van bepaalde segmenten op basis van uw unieke vereisten of het opnemen van feedback van belanghebbenden.

Stappen om de CyborgMethode™ te implementeren met ChatGPT

 1. Begrip ontwikkelen: Maak jezelf eerst vertrouwd met de mogelijkheden van ChatGPT, zodat je beter begrijpt hoe het je kan helpen bij het maken van lange artikelen.
 2. Stel een duidelijk verzoek op: Deze stap omvat het schrijven van beknopte instructies voor ChatGPT die specifieke toon, opmaak en trefwoordvereisten schetsen.
 3. Eerste concept genereren: Laat ChatGPT een eerste schets maken door de door jou bedachte prompt in te voeren als leidraad voor het produceren van relevante secties binnen je artikel.
 4. ReviseAI uitvoer: Nadat de AI-tekst is gegenereerd, moet deze zorgvuldig worden nagelezen; waar nodig moet de formulering worden herzien, zodat het geheel goed overkomt, terwijl de verstrekte details op feiten moeten worden gecontroleerd voordat de tekst wordt gepubliceerd.
 5. Redigeren en proeflezen: Een cruciaal element in het effectief gebruiken van de CyborgMethod™ is het verfijnen van AI-gegenereerde inhoud door tekst dienovereenkomstig te bewerken op leesbaarheid, duidelijkheid en naleving van uw stijlgids en door een grondige proeflezing uit te voeren om eventuele fouten op te sporen.

Door de CyborgMethod™ Als je leert om een prompt te schrijven voor ChatGPT, kun je het schrijfproces van je content optimaliseren terwijl je de controle behoudt over de uiteindelijke output. Deze strategische zet leidt tot betekenisvolle resultaten die lezers boeien en de kwaliteit van je content verhogen - een trefzekere manier om op te vallen in het huidige concurrerende landschap.

Begin met een uitgebreid inhoudsoverzicht

CyborgMethod™ Stap 1 Uitgebreid inhoudsoverzicht

Een goed gestructureerde briefing biedt de AI-technologie beknopte maar essentiële informatie voor het genereren van doelgerichte inhoud van hoge kwaliteit. De volgende subsecties leiden je door de belangrijkste stappen voor het opstellen van een effectieve inhoudsopgave.

De bedoeling en het doel bepalen

Het is essentieel om de intentie en het doel van je inhoud te verwoorden bij het maken van een succesvolle AI-gegenereerde output. Communiceer:

 1. Je doelgroep: Identificeer de demografische gegevens, interesses en pijnpunten van je gewenste lezer.
 2. Het doel: Stel vast wat je wilt dat lezers uit het artikel halen (bijvoorbeeld leren over chatbotintegratie of het verhogen van de productiviteit op hun werkplek).
 3. De call-to-action: Geef aan hoe je wilt dat lezers verdergaan na het lezen van je inhoud (bijvoorbeeld door zich in te schrijven voor een nieuwsbrief of door een softwaredemo uit te proberen).

Door deze informatie in je briefing op te nemen, zorg je ervoor dat ChatGPT de gewenste resultaten begrijpt en zijn antwoorden daarop afstemt.

Voer grondig inhoudsonderzoek uit met zoekwoordenonderzoek

Diepgaand onderzoek zorgt voor waardevolle en boeiende AI-gegenereerde inhoud. Voor het maken van geoptimaliseerde inhoud met behulp van ChatGPT-prompts:

 1. Onderzoek gerenommeerde bronnen in de sector, zoals whitepapers, onderzoeken, enquêtes of meningen van experts.
 2. Analyseer populaire onderwerpen met betrekking tot 'hoe schrijf ik prompts' op forums en sociale mediaplatforms die relevant zijn voor je doelgroep.
 3. Doe onderzoek naar trefwoorden met tools als Google Trends of SEMrush om trending trefwoorden te identificeren die geassocieerd worden met het schrijven van effectieve prompts.

Verwerk ten minste 3-5 relevante zoekwoorden op natuurlijke wijze in elk deel van je artikel voor betere SEO-prestaties en een grotere vindbaarheid door zoekmachines.

Creëer een gedetailleerd overzicht van de inhoud op basis van top SERP's

Een solide opzet vormt de basis voor coherente en goed georganiseerde long-form artikelen van ChatGPT. Een effectieve strategie om te zorgen voor een uitgebreide onderwerpdekking is het onderzoeken van de resultatenpagina's van zoekmachines (SERP's) en het benchmarken van goed presterende concurrenten. Voer deze stappen uit:

 1. Analyseer de topresultaten voor je primaire trefwoord 'hoe schrijf ik een prompt'. Let op terugkerende thema's en onderwerpen in de hooggeplaatste artikelen.
 2. Bestudeer de structuur van de inhoud: Beoordeel de organisatie van het artikel, koppen, subkoppen, lijsten en de nadruk op specifieke punten in goed beoordeelde stukken.
 3. Laat je inspireren door SERP-gegevens om een artikeloverzicht die alle relevante aspecten behandelt met aansprekende titels.

Door je briefing dienovereenkomstig te formatteren, helpt ChatGPT zeer relevante output te genereren die gunstig concurreert met top-ranking content.

Maak je AI-schrijfopdrachten voor ChatGPT en GPT4

CyborgMethod™ Stap 2

Om de Voordelen van schrijven met AI-ondersteuning Met tools als ChatGPT en GPT4 moet je eerst prompts kunnen schrijven die je verwachtingen precies overbrengen. In dit gedeelte duiken we in enkele cruciale aspecten van het maken van effectieve prompts door context te bieden, de taak te beschrijven en duidelijke instructies te geven.

Context bieden voor AI-inhoudgenerator

Net als een menselijke schrijver is een AI-inhoud generator moeten voldoende achtergrondinformatie krijgen om relevante inhoud van hoge kwaliteit te produceren. Om het meeste uit je ChatGPT of GPT4 prompt te halen:

 1. Begin met een korte inleiding over het onderwerp.
 2. Vermeld eventuele unieke uitdagingen of perspectieven die ermee gepaard gaan.
 3. Vereiste richtlijnen toevoegen over toon, stijl en structuur.

Als je bijvoorbeeld inhoud wilt genereren met betrekking tot digitale marketingstrategieën voor kleine bedrijven, zorg dan voor context door de huidige markttrends, overkoepelende doelen voor dergelijke bedrijven en specifieke digitale kanalen te schetsen die ze kunnen inzetten.

Beschrijf de taak

Een essentieel aspect van het maken van prompts is nauwkeurig beschrijven wat je van de output verwacht. Volg de onderstaande tips:

 1. Gebruik beknopte taal: Zorg ervoor dat je uitspraken gemakkelijk te begrijpen zijn zonder dubbelzinnigheid.
 2. Wees specifiek: Vermeld duidelijk elk element dat je in de inhoud wilt opnemen.
 3. Deel subtaken in: Splits complexe taken op in kleinere onderdelen zodat de AI zich op één aspect tegelijk kan richten.

Neem deze twee voorbeelden als aanleiding voor een artikel over mindfulnessoefeningen:

 • Slechte opdracht: Schrijf een artikel over mindfulness activiteiten.
 • Verbeterde opdracht: Schrijf een informatieve maar boeiende blogpost van 800 woorden voor beginners die mindfulnessoefeningen willen integreren in hun dagelijkse routines.

Deze voorbeelden laten zien dat het beknopt samenvatten van de belangrijkste vereisten tot betere resultaten leidt.

Instructies geven

AI-modellen zoals ChatGPT en GPT4 waarderen gedetailleerde begeleiding; daarom is het optimaliseren van je prompts met concrete instructies relevant. Als je instructies noteert, doe dan het volgende:

 1. Stel parameters in voor stijl, taal en toon: Geef aan of je een formele of informele stem wilt, een conversatie of een instructieve manier.
 2. Zorg ervoor dat de gewenste opmaakstijlen worden gebruikt: Instrueer de AI desgewenst om opsommingstekens, onderverdelingen of geordende lijsten te gebruiken.
 3. Relevante voorbeelden toevoegen: Het opnemen van voorbeelden van vergelijkbare inhoud kan helpen verwachtingen te scheppen.

Bijvoorbeeld:

Schrijf een informatief product review artikel over XYZ Smartwatch op een converserende toon en structureer het in de volgende secties:

 1. Inleiding
 2. Belangrijkste kenmerken
 3. Voor- en nadelen
 4. Vergelijking met concurrerende modellen
 5. Conclusie

Door het maken van aanwijzingen in je ChatGPT en GPT4 contentgeneratieproces onder de knie te krijgen, ben je goed voorbereid om je volledige potentieel te benutten voor het produceren van waardevolle content die lezers boeit en tegelijkertijd tijd en middelen bespaart.

Schrijfvoorbeeld voor een lang artikel

Het maken van een goed ontworpen schrijfopdracht is essentieel voor het genereren van waardevolle inhoud van AI-tools zoals ChatGPT. Aandacht voor detail en duidelijke instructies zijn cruciaal bij het ontwikkelen van prompts. In dit deel deel ik een voorbeeld van een kwalitatief hoogwaardige schrijfopdracht die de AI-schrijftool om boeiende artikelen in lange vorm te produceren.

Voorbeeldopdracht:

[Ik heb een uitgebreid artikel nodig over "De gezondheidsvoordelen van regelmatige lichaamsbeweging". Het artikel moet ongeveer 3000 woorden bevatten, professioneel maar toch onderhoudend geschreven. Voeg betrouwbare bronnen en statistieken toe om beweringen of gegevens in de inhoud te ondersteunen.  

Verdeel het artikel in deze secties:

1. Inleiding: Belang van lichaamsbeweging voor de algehele gezondheid
2. Fysieke voordelen: Gewichtsverlies, spierkracht, verbeterde cardiovasculaire gezondheid
3. Voordelen voor de geestelijke gezondheid: Verminderde stressniveaus en verbeterde stemming
4. Disciplines & soorten lichaamsbeweging (met voorbeelden): Aerobe oefeningen, gewichtheffen, yoga, enz.
5. Veelvoorkomende barrières overwinnen om niet regelmatig te bewegen
6. Tips voor het creëren van een duurzame trainingsroutine
7. Conclusie: Lezers aanmoedigen om prioriteit te geven aan regelmatige lichaamsbeweging

Zorg ervoor dat elk gedeelte relevante informatie bevat zonder herhaling en naadloos overloopt met logische overgangen tussen ideeën.

In deze voorbeeldprompt:

 • Context is gegeven door het onderwerp ("Gezondheidsvoordelen van regelmatig bewegen") en de gewenste lengte (ongeveer 3000 woorden) te specificeren.
 • De toon wordt gedefinieerd als 'professioneel en toch gemoedelijk'.
 • Het overzicht wordt vermeld met georganiseerde rubrieken die gepland zijn volgens specifieke thema's of subonderwerpen.
 • De aanvrager benadrukte het gebruik van betrouwbare bronnen en statistieken om geloofwaardig te blijven.
 • Verzoeken om de inhoud te organiseren met verschillende secties zodat het naadloos in elkaar overgaat en herhalende informatie wordt vermeden, tonen aan dat er bewust wordt gestreefd naar het behouden van samenhang.

Als je dit voorbeeld volgt, kun je ervoor zorgen dat je prompts het gewenste resultaat effectief communiceren en AI-tools zoals ChatGPT helpen inhoud te schrijven die is afgestemd op je specifieke trefwoorden en vereisten. Onthoud dat een goed geformuleerde prompt essentieel is voor het verkrijgen van zinvolle en boeiende long-form artikelen van AI-gebaseerde schrijftools.

Opmerking: Bij SEOwind besteden we veel tijd aan prompt engineering om de long-form content zo uitgebreid, gestructureerd en SEO-geoptimaliseerd mogelijk te maken. U hoeft alleen de opzet, titel, metabeschrijving en zoekwoorden te maken. Wij doen de rest.

banner donker

Geef het een menselijk tintje

CyborgMethod™ Stap 3 Geef het een menselijk tintje

Hoewel AI-gestuurde contentgeneratoren zoals ChatGPT indrukwekkende resultaten kunnen opleveren, geven ze je schrijfwerk een menselijke touch om kwaliteit en samenhang te garanderen. Vergeet niet dat zelfs de meest geavanceerde AI-modellen geen echte ervaring en empathie hebben. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om de kracht van AI effectief te combineren met jouw menselijke expertise:

Gegenereerde inhoud bekijken en bewerken

Na het genereren van inhoud met ChatGPT:

 1. Neem de tijd om de uitvoer grondig te bekijken.
 2. Zoek naar inconsistenties of onnauwkeurigheden in de informatie, grammaticafouten of onhandige formuleringen.
 3. Onthoud dat AI-gegenereerde inhoud inherente beperkingen kan hebben omdat het meer gebaseerd is op gegevens dan op persoonlijke ervaring.

Samenhang en helderheid verbeteren

Zorg ervoor dat het gegenereerde artikel complexe concepten duidelijk overbrengt door zinnen waar nodig anders te formuleren. Als er te ingewikkelde uitdrukkingen in voorkomen, vervang of corrigeer ze dan waar mogelijk door gewone taal. Zorg voor soepele overgangen tussen secties of ideeën door logische overgangszinnen te gebruiken in plaats van alleen maar te vertrouwen op voegwoorden.

Persoonlijke inzichten integreren

Om jezelf te profileren als een autoriteit op je vakgebied, moet je jouw inzichten integreren in je schrijven wanneer je het door AI gegenereerde materiaal bewerkt. Deel anekdotes uit je eigen ervaring of verwerk lessen die je hebt geleerd uit eerdere successen of mislukkingen, waardoor je artikel boeiender wordt en lezers zich er beter in kunnen inleven.

Bronnen op feiten controleren

AI-gegenereerde inhoud kan verwijzen naar verouderde of dubieuze bronnen vanwege de training op enorme datasets. Controleer altijd alle feiten in de gegenereerde tekst door gerenommeerde bronnen te raadplegen voordat u deze publiceert.

Door het schrijven van een prompt met ChatGPT te benaderen via deze stappen, handhaaf je de hoge kwaliteitsnormen terwijl je gebruikmaakt van geavanceerde technologie om moeiteloos boeiende artikelen te maken.

AI artikel schrijven cyborg methode banner ebook

Waar kan ik de schrijfopdrachten van ChtaGPT vinden?

Het maken van inhoud heeft veel baat bij het gebruik van verschillende schrijfaanwijzingen. Er zijn talloze bronnen waar je inspiratie kunt opdoen voor het maken van boeiende en aantrekkelijke prompts voor ChatGPT. 

Deze sectie bespreekt populaire bronnen met diverse voorbeelden om je creativiteit te stimuleren.

Boeken en online bronnen

 1. Boeken over creatief schrijven: Er zijn veel boeken gewijd aan inspirerende tekstgebaseerde schrijfopdrachten. Deze bronnen van onschatbare waarde zijn geschikt voor verschillende genres en stijlen, waardoor het kiezen van de ideale prompt eenvoudig is.
 2. Websites en blogs: Tal van websites bieden interessante ideeën voor hoe je moet schrijven en andere aanwijzingen die speciaal bedoeld zijn voor schrijvers van inhoud. Blogs kunnen ook regelmatig bijgewerkte ideeën en tips bieden om je werk te verfijnen.

Sociale mediaplatformen

Platforms zoals Twitter, Facebook, Reddit, Pinterest of Instagram hebben verschillende groepen of hashtags die gewijd zijn aan het genereren van chatprompts voor schrijfapplicaties. Door deze bronnen te volgen, krijg je toegang tot een constante stroom van innovatieve ideeën van zowel professionals als enthousiastelingen.

Toepassingen en software schrijven

Veel AI-tools zoals OpenAI's ChatGPT hebben een bibliotheek met voorbeeldprompts voor verschillende categorieën of scenario's, of ze nu beschrijvend, verhalend, opiniërend of anders zijn.

Online gemeenschappen/forums

Online forums rond creatieve interesses of vakgebieden maken het mogelijk om chatbot prompt-gidsmateriaal te delen met gebruikers met vergelijkbare doelstellingen. Discussies binnen de community stimuleren gezamenlijke brainstormsessies die indrukwekkende resultaten opleveren bij het maken van AI-georiënteerde prompts van hoge kwaliteit.

Het vinden van geschikte schrijfopdrachten kan onderzoek vereisen, maar biedt eindeloze waarde als het gaat om het verbeteren van je vaardigheden in het efficiënt creëren van inhoud via AI-tools zoals ChatGPT. Verken de verschillende platforms die hierboven zijn genoemd om te bepalen welke het beste aansluit bij jouw unieke schrijfstijl en -behoeften.

Kate Kandefer

Ondernemer met een passie voor het schalen van SaaS-bedrijven op een wereldwijd B2B-podium. Mijn expertise in AI, SEO en Content Marketing is mijn gereedschapskist om tastbare resultaten te behalen. Ik ben een hands-on uitvoerder die zich laat leiden door resultaten, heb een diepe passie voor marketing en ben bedreven in het afstemmen van bedrijfsdoelstellingen op de behoeften en motivaties van mensen. Met een pragmatische instelling. Mijn aanpak draait om duidelijkheid, efficiëntie en een open dialoog.