Overslaan naar hoofdinhoud

Een groeiend aantal contentmakers wendt zich tot Custom Generative Pre-trained Transformers (GPT's) als innovatieve hulpmiddelen voor het schrijven van content. Nu deze op maat gemaakte AI-modellen steeds meer hun plaats vinden in het aanpassen en stroomlijnen van processen voor het genereren van content, wordt het essentieel voor ons om hun mogelijkheden te begrijpen. Als we de voor- en nadelen van aangepaste GPT's en hun optimale toepassingen begrijpen, kunnen we ze effectief inzetten. Dit artikel biedt een praktische handleiding voor het gebruik van aangepaste GPT's, zodat je goed voorbereid bent om deze AI-tool te gebruiken om de kwaliteit en efficiëntie van je contentschrijven te verbeteren.

Wat is aangepaste GPT?

Een Generative Pre-trained Transformer (GPT) is een kunstmatige intelligentie die mensachtige tekst begrijpt en genereert. Het vertrouwt op een complexe architectuur die bekend staat als de transformator, die de AI in staat stelt om het belang van verschillende woorden in een zin af te wegen, waardoor een beter begrip van de context mogelijk wordt. 

Dit wordt bereikt door uitgebreide training op een diverse dataset, waardoor het patronen leert in taal en context. Deze basis stelt het in staat om tekstprompts te voltooien, vragen te beantwoorden en zelfs inhoud te creëren die authentiek menselijk aanvoelt. 

Als het gaat om GPT, is aanpassing een stap in de richting van het verfijnen van de mogelijkheden om beter aan te sluiten bij specifieke taken of industrieën. Door GPT aan te passen, creëer je een meer gerichte versie van deze krachtige tool die zijn uitgebreide taalkundige mogelijkheden aanpast voor gespecialiseerde doeleinden, zoals juridische analyse, creatieve storytelling of technisch schrijven. Dit aanpassingsproces vertaalt zich in een model dat de algemene taal en nuances van uw specifieke domein of bedrijf begrijpt.

Voor- en nadelen van aangepaste GPT's voor het schrijven van inhoud

Het gebruik van aangepaste GPT's voor het maken van inhoud brengt unieke voor- en nadelen met zich mee die zorgvuldig overwogen moeten worden:

Voordelen van aangepaste GPT's voor het schrijven van inhoud

 • Inhoud op maat: GPT's op maat kunnen materiaal produceren dat nauw aansluit bij de unieke stem en expertise van een bedrijf, wat leidt tot interessantere en gezaghebbendere inhoud.
 • Schaalbaarheid: Ze maken een snelle productie van content mogelijk, wat vooral gunstig is voor bedrijven die hun digitale voetafdruk snel willen vergroten.
 • Consistentie: GPT's kunnen worden getraind om doelstellingen te begrijpen en ernaar te handelen, waarbij uitgebreide gegevens worden gebruikt om het begrip te verbeteren. Omdat de aangepaste GPT zich houdt aan gespecificeerde parameters, weerspiegelt hij consistent een De toon van het merk en berichtgeving, ter ondersteuning van de merkidentiteit.

Nadelen van exclusieve GPT's voor het schrijven van inhoud

 • Niet van toepassing op het schrijven van long-form artikels en blog posts die ranken - aangepaste GPT's falen als het gaat om een aanpak in meerdere stappen waarbij de output van de ene stap dient als input voor de volgende,
 • Toezicht: Aangepaste GPT's vereisen nog steeds menselijk toezicht om de kwaliteit van de inhoud te garanderen en te voorkomen dat er onnauwkeurig of merkvreemd materiaal wordt gegenereerd.
 • Trainingstijd: Het bouwen van een aangepaste GPT vergt een initiële tijdsinvestering om geschikt trainingsmateriaal en instructies aan te bieden.
 • Complexiteit: Het proces kan een uitdaging zijn voor wie geen technische expertise heeft in AI en machine learning.

AI-inhoud creëren met GPT's - Gamehanger of flop?

Omdat iedereen het heeft over aangepaste GPT's, besloten we dieper in te gaan op hoe ze kunnen worden gebruikt voor het schrijven van content, met name voor het schrijven van SEO-geoptimaliseerde artikelen die verkeer genereren. Tom Winter, SEOwind CGO, organiseerde een webinar waarin hij GPT's mogelijkheden doornam en vergeleek met SEOwind. AI-tool voor het schrijven van inhoud.

Bekijk de webinar hieronder voor meer informatie.

Aangepaste GPT's use cases voor het schrijven van content - wat werkt

Snelle taakuitvoering

De behendigheid van Generative Pre-trained Transformers (GPT's) ligt in hun vermogen om snel taken uit te voeren op basis van een enkele invoer. Als je een prompt invoert, kunnen deze krachtige taalmodellen antwoorden geven met een indrukwekkende snelheid en nauwkeurigheid. Dit maakt ze enorm nuttig voor verschillende toepassingen, van het opstellen van e-mails tot het genereren van creatieve schrijfsels.

 • Wonderen met één prompt: GPT's kunnen uitgebreide inhoud produceren met slechts één prompt, waardoor ze uitstekende hulpmiddelen zijn voor het genereren van ideeën of het versnellen van het maken van inhoud.
 • Merkconsistentie: Bedrijven kunnen GPT's gebruiken om een uniforme toon en stijl te handhaven voor al hun digitale content, zodat elk stuk overeenkomt met de stem, het ethos en de berichtgevingsdoelen van het merk.

Toepassing in gestructureerde taken

Als het aankomt op taken die categorisatie of een zekere mate van organisatie binnen vaste parameters vereisen, dan blinken GPT's uit. Deze AI-modellen kunnen informatie snel ordenen, categorieën onderscheiden en gegevenspunten ordelijk ordenen. Hun vermogen om de context te begrijpen en instructies uit te voeren maakt ze van onschatbare waarde voor het sorteren van klantenfeedback of het organiseren van productvoorraden.

Aangepaste GPT's Beperkingen voor het schrijven van inhoud

Moeite met meerstappenprocessen

Waar GPT's een nuancering laten zien bij het aanpakken van eenvoudige, enkelvoudige aanwijzingen, haperen ze vaak bij het navigeren door complexe taken die uit meerdere stappen bestaan. Deze taken vereisen meestal hogere-orde denken en een reeks van onderling verbonden acties, wat een uitdaging kan zijn voor een model dat voornamelijk reageert op onmiddellijke, eenmalige input.

Het ontbreekt AI aan sequentieel inzicht. AI heeft moeite om samenhang te behouden tussen taken die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd in de tijd, een cruciaal aspect van projectmanagement en langetermijnplanning.

Moeilijkheden met Exacte Wetenschappen

Waar precisie niet onderhandelbaar is en er maar één correct antwoord bestaat, zoals bij complexe wiskundige problemen of codering, kunnen GPT's struikelen. Hun generatieve aard is niet het meest geschikt voor taken die niet gebaat zijn bij creativiteit of extrapolatie, maar juist vragen om exactheid en definitieve oplossingen.

Wanneer artikelen schrijven die verkeer opleveren, moet je onderzoek doen naar de inhoud. Dit is geen gemakkelijke taak omdat GPT's nog niet zo goed zijn in het schrapen van gegevens. Voor taken zoals web scraping, waarbij precieze informatie-extractie van groot belang is, zijn GPT's misschien niet de beste keuze vanwege mogelijke onnauwkeurigheden of onvolledig ophalen van gegevens.

Complexe besluitvormingsuitdagingen

Het grootste obstakel waar GPT's tegenaan lopen is het begrijpen van de fijne kneepjes van het moment om te stoppen met het genereren van content en hoe informatie effectief te structureren voor complexere besluitvorming. Ze missen het genuanceerde beoordelingsvermogen dat nodig is om enorme hoeveelheden gegevens te doorzoeken en te bepalen wat het meest relevant is voor het nemen van strategische beslissingen of het uitvoeren van analyses op hoog niveau.

Door de sterke punten en beperkingen van GPT's te begrijpen, kunnen bedrijven en individuen weloverwogen beslissingen nemen over hoe ze deze geavanceerde tools het beste kunnen gebruiken, zodat ze worden ingezet voor taken waar ze het meeste voordeel opleveren en het gebruik ervan wordt vermeden in scenario's waar ze tekort zouden kunnen schieten.

SEOwind vs. GPT's op maat voor het schrijven van inhoud

Het digitale contentlandschap bruist van de geavanceerde tools om contentcreatie te vergemakkelijken. Onder deze tools komt SEOwind naar voren als een revolutionair platform dat kunstmatige intelligentie in harmonie brengt met een ingewikkeld ontwerp. SEO strategieën. Laten we eens kijken hoe SEOwind een niche creëert en een concurrentievoordeel biedt ten opzichte van aangepaste Generative Pre-trained Transformers (GPT's) in het schrijven van content.

Diepgaand onderzoek en analyse

SEOwind overstijgt de conventionele aanpak door niet alleen te reageren op individuele pagina-aanwijzingen. Het past een meer geavanceerde methode toe:

 • Robuuste analyse: Het begint met een nauwgezet onderzoek van de topresultaten op Google voor een bepaalde zoekopdracht, waarbij een uitgebreid beeld wordt geschetst van wat succesvol is in het huidige digitale landschap.
 • Semantisch Clusteren op trefwoord: Dit platform onderscheidt zich door trefwoorden te clusteren op basis van hun semantische relaties, wat bijdraagt aan meer genuanceerde en gerichte inhoud.
 • Zoekmachine-gedreven briefings maken: SEOwind kan content briefings maken die nauw aansluiten bij de zoekintentie, zodat de geproduceerde inhoud aansluit bij wat gebruikers zoeken.

Deze functies zorgen ervoor dat de inhoud niet alleen wordt gegenereerd, maar ook wordt aangepast aan de nuances van online zoekgedrag.

Een coöperatieve benadering van inhoud

Hoewel aangepaste GPT's inderdaad krachtig zijn, erkent SEOwind de fijne kneepjes die menselijk inzicht vereisen, wat leidt tot een meer collaboratief model:

 • Mens-AI Synergie: Door menselijke expertise voorop te stellen, stelt SEOwind contentmakers in staat om de AI te sturen en het resultaat af te stemmen op de beoogde doelen.
 • Integratie van inzicht in concurrenten: De tool evalueert content van concurrenten, waardoor makers elementen kunnen begrijpen en verfijnen die de analytische capaciteiten van een AI zouden kunnen missen.
 • Merkstem-infusie: SEOwind onderscheidt zich door de unieke merkstem en precieze bedrijfsgegevens moeiteloos te laten overlopen in de content, zodat deze aansluit bij de identiteit van de organisatie.

Deze synergie tussen menselijk oordeel en AI-efficiëntie is waar SEOwind echt schittert en een transformatieve tool biedt voor contentmakers.

Aanpassen aan gebruikersbehoeften

SEOwind kan meerdere projecten tegelijk aan, wat ideaal is voor bureaus die content beheren voor verschillende klanten en domeinen. Het is ook geschikt voor verschillende talen en past zich aan aan culturele en taalkundige nuances in het genereren van content.

Uitleg over de noodzakelijke stappen om een aangepaste ChatGPT te bouwen

Inlogproces en toegang tot een OpenAI account

Toegang begint met een beveiligde login in je OpenAI account. Aangepaste GPT-ontwikkeling is een vrij geavanceerde functie, dus de beschikbaarheid is momenteel beperkt tot bepaalde accountniveaus, zoals ChatGPT Plus- of Enterprise-gebruikers.

Een nieuwe GPT vanaf nul aanmaken

Navigeer vanuit je account naar de sectie 'GPT maken'. Hier geef je een gedetailleerde beschrijving van de beoogde rol van de GPT, zodat de bouwer de basis kan leggen voor je aangepaste model, dat je vervolgens kunt verbeteren door verdere interactie en instructies.

Richtlijnen voor het configureren en opslaan van de aangepaste GPT

In de volgende stappen kun je de persona van de GPT verfijnen, regels instellen en documenten uploaden die je organisatorische wijsheid vastleggen. Als alle parameters zijn aangepast, sla je je configuratie op en geef je aan hoe je de nieuwe GPT wilt delen.

Aangepaste chatbots bewerken en wijzigen

Het is cruciaal om de output van je GPT te herhalen en beter af te stemmen op je verwachtingen. Bewerking kan bestaan uit het verbeteren van instructies voor meer duidelijkheid, het aanpassen van de toon of het herzien van kennisbronnen voor beter geïnformeerde antwoorden.

Technieken om de nauwkeurigheid en relevantie van chatbotinteracties te verbeteren

Beoordeel regelmatig de prestaties van de chatbot, vraag feedback van gebruikers en controleer de doeltreffendheid in verschillende contexten. Voer updates door om geconstateerde tekortkomingen aan te pakken, wat leidt tot nauwkeurigere en contextueel relevantere interacties.

Opties verkennen voor het delen en implementeren van aangepaste chatbots

Als je chatbot eenmaal voldoet aan je standaarden, overweeg dan implementatieopties. Dit kan betekenen dat je de bot in je website integreert, toegang deelt met teamleden of de bot publiek toegankelijk maakt, afhankelijk van het beoogde gebruik.

Kate Kandefer

Ondernemer met een passie voor het schalen van SaaS-bedrijven op een wereldwijd B2B-podium. Mijn expertise in AI, SEO en Content Marketing is mijn gereedschapskist om tastbare resultaten te behalen. Ik ben een hands-on uitvoerder die zich laat leiden door resultaten, heb een diepe passie voor marketing en ben bedreven in het afstemmen van bedrijfsdoelstellingen op de behoeften en motivaties van mensen. Met een pragmatische instelling. Mijn aanpak draait om duidelijkheid, efficiëntie en een open dialoog.