Overslaan naar hoofdinhoud

Stel je voor dat je een merkpersoonlijkheid creëert die je bedrijf leven inblaast, persoonlijk communiceert met je klanten en zich onderscheidt van concurrenten. Dit dynamische element, bekend als de tone of voice van het merk, geeft vorm aan de persoonlijkheid en waarden van het merk en herdefinieert de online aanwezigheid.

We zullen onderzoeken wat het betekent om een effectieve 'tone of voice' voor je merk te hebben, waarom dit van enorm belang is, hoe je de jouwe vorm kunt geven en nog veel meer. Dit artikel is bedoeld om het concept te verduidelijken, uitvoerbare stappen te geven, succesvolle voorbeelden te noemen en deskundig advies te geven over het vermijden van valkuilen.

Wat is de toon van het merk?

Wat is de toon van het merk?

De term 'tone of voice' van een merk gaat veel verder dan alleen de woorden en het akoestische geluid in spraak. Het verwijst naar de expressieve kenmerken of persoonlijkheidstrekken die merken gebruiken bij het maken van hun schriftelijke communicatie of gesproken content op alle platforms. Afgestemd op marketingcommunicatiedoeleinden kan de tone of voice feitelijk, gezaghebbend, conversationeel en amusant zijn - een perfecte weergave van de bedrijfscultuur.

Bovendien krijgt deze 'stem' diepgang door de consistente toepassing ervan in alle contexten - van e-mails voor klantenondersteuning tot posts op sociale media. In combinatie met het personaliseren van klantinteracties met behulp van toon-merkstrategieën of het gebruik van genuanceerde tonen in reclamecampagnes, gaat het verder dan alleen informatief zijn. Het wordt 'conversationeel'. 

Zorgvuldig overwogen in elk aspect, van woordkeus tot zinsbouw, onderstreept de toon van het merk zijn fundamentele principes terwijl het ook een sleutelrol speelt in het gericht aanspreken van specifieke doelgroepen per situatie. De echte kracht van een goed gedefinieerde tone of voice van een merk is het vergroten van de relateerbaarheid en het koesteren van duurzame relaties met klanten.

Waarom is de toon van een merk belangrijk in marketing?

Waarom is de toon van een merk belangrijk in marketing?

De tone of voice van een merk is om verschillende redenen van het grootste belang in marketing.

Consistentie

Eerst en vooral bevordert een consistente merktoon herkenning en vertrouwen bij je publiek. Deze consistentie moet worden verspreid over alle communicatiemedia, inclusief sociale mediaplatforms, advertenties, e-mails of websitecontent. Zorgen voor effectieve communicatie is zo'n integraal onderdeel van je marketingstrategie dat de geschreven toon uniform blijft, waardoor het publiek vertrouwd raakt met de stijl van je merk - formeel, vriendelijk, humoristisch of gezaghebbend. Voortdurende betrokkenheid voedt de relatie met de consument en bevordert loyaliteit na verloop van tijd.

Als je denkt aan merken die er goed in zijn geslaagd om een vaste 'stem' te behouden in hun hele communicatiespectrum - van hun websiteteksten tot hun posts op sociale media en hun interacties met de klantenservice - komen er specifieke namen in je op. Deze bedrijven begrijpen dat consistentie in de merkstem een onderliggende component is die bijdraagt aan hun zakelijk succes.

Identificatie van het publiek

Talloze concurrenten wedijveren om de aandacht van de consument. De tone of voice van een merk dient als onderscheidende factor tussen de toon van je bedrijf en die van anderen. Een unieke toon vergemakkelijkt de identificatie door het publiek omdat het een beetje werkt als een auditief logo. Net zoals mensen sommige logo's onmiddellijk kunnen herkennen door er simpelweg naar te kijken, kunnen ze ook specifieke stemtonen waarnemen en deze onmiddellijk in verband brengen met een bepaald merk.

Deze onmiddellijke identificatie is van cruciaal belang in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door een overvloed aan informatie, waarin consumenten dagelijks worden overspoeld door talloze berichten uit verschillende bronnen. In dergelijke gevallen is het essentieel om een substantiële herinneringswaarde vast te stellen, waar een gedegen merktaal goed bij helpt.

Differentiatie van concurrenten

Een belangrijk facet waar de toon van een merk van pas komt, is het duidelijk onderscheiden van concurrenten die overal op de loer liggen, misschien zelfs in identieke sectoren en gericht op een vergelijkbaar publiek. Het gebruik van onderscheidende tonen helpt om verschillende persoonlijkheden te projecteren, individualiteit te laten zien, je goederen/diensten te onderscheiden, ze aantrekkelijker te maken en direct te resoneren met bepaalde delen van potentiële klanten die nauw aansluiten bij deze perspectieven.

Denk maar eens aan hoe we onbewust verschillen zien tussen onszelf en anderen, meestal gebaseerd op onze spraak- of schrijfstijl; qua toepassing geldt dit ook voor bedrijven. Door gebruik te maken van uniek gestileerde stemmen kunnen we ons onderscheiden, wat een gezonde concurrentie tussen marktspelers bevordert en tegelijkertijd een verscheidenheid aan keuzes biedt, waardoor algemene eentonigheid wordt voorkomen en eindgebruikers op de lange termijn opmerkelijk profiteren!

Merkstem vs stemtoon: Wat is het verschil?

Omdat beide termen vaak door elkaar worden gebruikt, is het essentieel om te begrijpen wat ze betekenen, omdat ze een belangrijke rol spelen in je merkstrategie.

Het concept merkstem

Dit concept, dat 'voice brand' of 'brand voice' wordt genoemd, omvat meer dan alleen de gesproken woorden die met een merk worden geassocieerd. Het verwijst naar de unieke persoonlijkheid die een bedrijf in elk aspect van zijn communicatie inbedt. Dit omvat alle verbale en schriftelijke interacties op verschillende platforms, van posts op sociale media tot dialogen met de klantenservice. Als uw bedrijf bijvoorbeeld gepersonifieerd zou zijn, hoe zou het dan klinken? 

De term kent verschillende interpretaties, zoals 'wat is een merkstem' en hoe deze de interacties tussen bedrijven en hun klanten vormgeeft. doelgroepen. Expressieve merkstemvoorbeelden kunnen helpen verduidelijken hoe deze principes worden toegepast in echte interacties.

Toon van de stem bepalen

Omgekeerd is de tone of voice (TOV) een uitbreiding van de stem van een merk, in wezen hoe je ze dingen hoort zeggen. Of het nu satirisch, gezaghebbend, informeel, sarcastisch of formeel is, deze toonvariaties geven op subtiele wijze vorm aan de manier waarop je merk je boodschap overbrengt.

In marketingtaal - vooral als het om digitale communicatie gaat - zijn de specifieke kenmerken rond Voorbeelden van stemtonen brengen de broodnodige duidelijkheid. Elke toon impliceert een verschillend niveau van vertrouwdheid of formaliteit, wat altijd van invloed is op de perceptie van de consument over je bedrijf.

Dus terwijl de 'stem' je bedrijfsidentiteit consistent weerspiegelt, past de 'toon' zich aan verschillende communicatiecontexten aan, terwijl de bredere parameters die zijn gedefinieerd door de richtlijnen voor de merkstem worden gevolgd.

Opmerking: Beide elementen bepalen hoe het publiek merken waarneemt - denk om te beginnen aan geloofwaardigheid en relateerbaarheid. Je kunt onderscheidende, gedenkwaardige merken creëren als ze harmonieus zijn afgestemd op doelgerichte marketingstrategieën - van sociale media en stembenaderingen tot het afstemmen van de toon in advertenties.

Hoe bepaal je de 'tone of voice' voor een merk?

Het bepalen van de juiste tone of voice voor een merk is een ingewikkeld proces. Het vereist overpeinzing, creativiteit en een diepgaand begrip van de voorkeuren en percepties van je doelgroep. Toch kan het niet in vaagheden of in een opwelling worden gedaan; in plaats daarvan is een systematische aanpak nodig.

Een essentieel aspect om rekening mee te houden bij het vormgeven van de tone of voice van je merk, ook wel bekend als 'brand guide tone of voice', heeft betrekking op de kernidentiteit en overtuigingen van je bedrijf. Een punt dat het hart en de ziel van een bedrijf suggereert is wat het onderscheidend onweerstaanbaar maakt voor klanten.

Een ander cruciaal punt draait om het publiek - hun demografische gegevens, psychografische gegevens, gedrag of acties hebben allemaal een enorme invloed op de besluitvorming over de toon van je merk. Het emotioneel verbinden met hen door middel van voice marketing heeft immers een enorme potentie.

Bovendien spelen het begrijpen van marktstandaarden - wat concurrenten doen - en het herkennen van voorbeelden van social media-stemmen een belangrijke rol bij het bepalen van je kenmerkende toon.

Hoe de stem van uw merk te vinden

Hoe de stem van uw merk te vinden

Het ontdekken van de juiste tone of voice van je merk doe je pas na verloop van tijd. Het is een iteratief proces dat doordringt in alle aspecten van je bedrijf, van hoe je online communiceert tot hoe je offline met klanten omgaat. Hoewel het proces complex is, kan het worden vereenvoudigd in een reeks stappen die elk belangrijke inzichten opleveren.

Stap 1: Bepaal uw kernwaarden

De eerste stap in het definiëren van de tone of voice van je merk is het begrijpen en verwoorden van je kernwaarden. Wat zijn deze "kernwaarden"? Ze vertegenwoordigen de fundamentele overtuigingen van je organisatie - de principes die het doel en de identiteit van je merk afbakenen. Elke waarde moet iets belichamen dat echt betekenisvol is - termen als 'integriteit' of 'innovatie' lijken misschien algemeen. Toch, als ze een fundamentele betekenis hebben voor jou en je team, beïnvloedt dat hoe je zaken doet.

De kernwaarden van je bedrijf bepalen:

 • Denk na over de oorspronkelijke inspiratiebron voor de oprichting ervan.
 • Denk na over de kenmerken of kwaliteiten waardoor het zich onderscheidt.
 • Bedenk waarom klanten jouw diensten zouden moeten kiezen in plaats van een andere concurrent.

Deze kernwaarden helpen bij het vormen van de merkstem - een belangrijk onderdeel om merken te onderscheiden in verzadigde markten.

Stap 2: Bepaal de stem van je merk

De volgende stap is het expliciet definiëren van de toon. Deze fase omvat het vertalen van de eerder geïdentificeerde kernwaarden naar verbale en schriftelijke communicatie. Met andere woorden, in deze stap gaan we van 'waar we voor staan' naar 'hoe we dit overbrengen en communiceren'.

Een praktische methode is om beschrijvende adjectieven op te sommen die samenvatten hoe je als merk wilt overkomen (bijv. vriendelijk, gezaghebbend) op basis van elke kernwaarde.

Hierna komt een ander cruciaal onderdeel - het opstellen van richtlijnen rond deze eigenschappen, waarbij wordt gedefinieerd hoe ze verschillende elementen vormgeven, zoals woordenschat, woordkeuze, ritme, tempo, etc., afhankelijk van de verschillende communicatiekanalen waar de social media-stem kan verschillen van formele rapporten.

Stap 3: Observeer je publiek

Reclame vindt niet plaats in een echokamer. Als je begrijpt wat potentiële consumenten aanspreekt, zou je beslissingen over tone-of-voice in belangrijke mate moeten vormgeven. Je hoeft hier niet naar te gissen - er is veel ruimte binnen sociale mediaplatforms en marketinganalysetools voor het observeren van digitale gedragspatronen, die kunnen wijzen op voorkeuren voor specifieke inhoud of manieren om berichten te presenteren.

Zorg ervoor dat je tijdens interacties aanwijzingen oppikt over de 'taal' die ze gebruiken - spreektaal waar ze de voorkeur aan geven of emotietonen waar ze positief op reageren - zodat we onze vocale aanpak verder kunnen verfijnen. 

Stap 4: Richtlijnen voor de toon van de stem opstellen en implementeren

Het creëren van uitgebreide TOV-richtlijnen (Tone Of Voice) bestendigt de merkconsistentie op verschillende punten van interactie met de consument - niet alleen de deliverables van de copywritingafdeling, maar elk communicatiestuk met merkhandtekening - e-mails geproduceerd door klantenserviceteams, zelfs tot interne e-mails!

Houd dit document altijd bij de hand: het moet instructies bevatten die zwaardere onderwerpen dicteren, zoals argumentatiestructuur en kleine details over het gebruik van leestekens! Verdeel het rijkelijk onder de medewerkers, zorg dat ze er goed mee bekend zijn en implementeer het trouw in routinematige correspondentietaken, zodat alles naadloos, boeiend en klantgericht verloopt!

Stap 5: Monitoren, evalueren en aanpassen

Zoals elke goede zeeman weet, moet je je koers aanpassen als je door voortdurend veranderende wateren vaart - een waar axioma dat ook van toepassing is op world branding!

Houd periodieke check-ins om de resonantie binnen de organisatie te beoordelen tussen gedefinieerde TOV-stemmen die consistent terugkomen in communicatiekanalen - zorg voor synchroniciteit tussen intentie en actualiteit!

Oefen behendigheid uit door nuances geleidelijk aan te veranderen en veel beter af te stemmen op de ontvangst van het publiek - blijf openstaan voor feedback

Wat zijn de soorten brand tone of voice?

Wat zijn de soorten brand tone of voice?

Er is geen duidelijke set of categorisatie voor merkstemmen. Het is zeer subjectief en kan net zo divers en genuanceerd zijn als menselijke stemmen. Er zijn echter verschillende merkstemarchetypes opgesteld om een strategisch begrip te bereiken binnen marketingsectoren. 

Gezien het belang van een goed uitgewerkte tone of voice bij het maken van strategische content, ontwikkelde Nielsen Norman Group een gespecialiseerde tool om het maken van toonprofielen te vereenvoudigen. Hun onderzoek leidde tot de identificatie van vier kritieke dimensies in de tone of voice. 

Ten eerste identificeerden ze een spectrum gaande van "Grappig" tot "Ernstig". Dit verwijst naar of de schrijver probeert humor in de inhoud te injecteren of het onderwerp plechtig benadert. Het is belangrijk om te onthouden dat deze dimensie alleen rekening houdt met de poging om humor te gebruiken, niet of dergelijke pogingen tot humor succesvol zijn.

De tweede dimensie is "Formeel versus informeel". Deze beoordeelt of de schrijfstijl formeel, informeel of ergens daartussenin is. Een informele en een conversatiestijl kunnen elkaar overlappen, maar zijn geen synoniemen.

Ten derde identificeerden de onderzoekers een dimensie "Respectvol versus oneerbiedig". Behandelt de schrijver het onderwerp respectvol of neemt hij een oneerbiedige houding aan? Een oneerbiedige toon is meestal bedoeld om het merk te onderscheiden van de concurrentie en is meestal niet opzettelijk respectloos of beledigend voor de lezer.

Enthousiast versus zakelijk" vormt de vierde dimensie van de tone of voice. Hierbij wordt beoordeeld of de schrijver of organisatie gepassioneerd lijkt over het onderwerp, de dienst of het product. Of heeft de schrijfstijl een droge, directe, feitelijke toon?

Opgemerkt moet worden dat een stuk tekst niet precies in één van deze uitersten hoeft te vallen. In plaats daarvan kan de tone of voice van elke website worden voorgesteld als een punt binnen de vierdimensionale ruimte die door deze variabelen wordt gedefinieerd.

Voorbeelden van merkstemmen

Voorbeelden van merkstemmen

Het begrip merkstem kan aanzienlijk worden verbeterd door concrete voorbeelden te bestuderen. We zullen drie verschillende merken onder de loep nemen en kijken hoe ze hun unieke stem effectief inzetten om contact te maken met consumenten en zich te onderscheiden. Vergeet niet dat je merkstem essentieel is om je bedrijfsethos en -persoonlijkheid over te brengen.

Mailchimp: Een vriendelijke en toegankelijke stem

Mailchimp is een marketingautomatisering platform met een duidelijk verfrissende toon. Ze gebruiken eenvoudige, vertrouwde taal en handhaven een conversationele toon in al hun communicatie. Hun merkstem is vriendelijk, informeel en toegankelijk, alsof je praat met een goede vriend die veel weet over e-mailmarketing. Het is pretentieloos en soms zelfs speels, volgens hun filosofie van "empathische interacties". Dit heeft hen geholpen om hun gebruikers, die variëren van absolute beginners tot marketingprofessionals, niet te intimideren. Hun stem speelt een grote rol in het bereikbaar en zelfs leuk maken van e-mailmarketing.

Bron: https://styleguide.mailchimp.com/voice-and-tone/

Harley Davidson: Een stoere, Amerikaanse stem

Harley Davidson is een merk waarvan de stem net zo kenmerkend is als het gerommel van de motoren. Het is een stoere, trotse, all-American stem die een geest van vrijheid en rebellie uitstraalt. In hun communicatie benadrukken ze het erfgoed van hun merk en de klassieke, tijdloze kwaliteit van hun motorfietsen. Ze spreken hun publiek aan als 'outlaws' en 'rebels', wat hun vrijheidslievende, regelovertredende merkpersoonlijkheid weerspiegelt. Het merk wil het gevoel overbrengen dat je bij een exclusieve club hoort die verbonden is door een gedeelde geest van onafhankelijkheid, avontuur en rebellie, wat zeker aanslaat bij het doelpubliek.

Onschuldige drankjes: Een geestige en jeugdige stem

Innocent Drinks, een merk uit het Verenigd Koninkrijk, is niet alleen bekend om hun gezonde dranken, maar ook om hun eigenzinnige, geestige en eerlijke merkstem. Hun toon is altijd warm, enthousiast en jeugdig, een verlengstuk van hun missie om natuurlijke, smakelijke voeding te maken. Ze staan bekend om hun slimme woordspelingen, grappige replieken en flauwe grappen, waardoor hun merk vriendelijk en gastvrij overkomt. De stem en toon van Innocent houdt hun publiek bezig, vermenselijkt het merk en creëert een unieke en gedenkwaardige communicatiestijl waarmee ze zich onderscheiden in hun branche.

Deze paradigma's illustreren hoe verschillende stemtonen emoties kunnen oproepen bij verschillende doelgroepen terwijl ze trouw blijven aan de toonnormen van het merk. Dit brengt ons terug bij ons oorspronkelijke uitgangspunt: het samenstellen van een krachtig mengsel van consistentie tussen het merk en de verwachtingen van de doelgroep is van het grootste belang voor het formuleren van loyaliteitsbanden.

De bovenstaande voorbeelden onthullen de toepassing van onderscheidende merkstemmen in verschillende branchespectrums, die elk de kernwaarden van de organisatie weerspiegelen en de bijbehorende verhalen met uiterste precisie en zorg schrijven.

Verschillende stemtonen

Als je de vele stemtonen die je tot je beschikking hebt begrijpt, kun je ze effectief afstemmen op de persoonlijkheid van je merk. De stemtypes, van formeel tot informeel en alles daar tussenin, bieden een rijk palet aan emotionele tonen waaruit je je eigen tint kunt vinden.

De toon in reclame wordt meestal ingedeeld in vier hoofdklassen: professioneel, persoonlijk, humoristisch en gepassioneerd. 

Professioneel: Deze toon straalt autoriteit uit en spreekt direct over je expertise in het vakgebied. Het wordt vaak gebruikt door B2B-organisaties of merken met een complex productaanbod. Het is een uitstekende methode om essentiële kenmerken en voordelen over te brengen en tegelijkertijd betrouwbaarheid uit te stralen.

Persoonlijk: Een informele, conversationele stijl helpt om een aantrekkelijke en vriendelijke omgeving te creëren voor je publiek. Merken in de mode-, beauty- of andere niches die zich richten op millennials gebruiken deze stijl vaak om vertrouwdheid op te roepen.

Humoristisch: Veel bedrijven blinken uit door humor in hun verhaal te verwerken. Geestige posts op sociale media of grappige advertentiecampagnes trekken opmerkelijk goed de aandacht van kijkers als ze subtiel worden ingezet. Het publiek houdt van een positieve toon en een vrolijke toon. Maar vergeet niet dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn om te voorkomen dat je je publiek beledigt of wegjaagt met overdreven humor die misschien geforceerd aanvoelt.

Gepassioneerd: Als je merk veel waarde hecht aan een bepaald doel of een bepaalde missie, zoals milieubescherming, dan kan een gepassioneerde toon overtuigend zijn. Met een gepassioneerde stem kun je op een emotioneel niveau contact leggen met gelijkgestemde consumenten.

Je keuze tussen deze stemtonen hangt sterk af van overwegingen zoals de aard van je producten/diensten, demografische doelgroep, marketingdoelstellingen (branding tone of voice) en nog veel meer. Onthoud wel dat elk type een unieke kracht heeft om een band te smeden met het publiek; daarom kan het soms voordelig zijn om een balans te vinden! Succesvolle merken mengen op meesterlijke wijze tonen per situatie zonder hun kernidentiteit uit het oog te verliezen.

Dit zijn echter brede categorieën waarbinnen talloze subtonen bestaan. Een belangrijke stap naar het kiezen van de perfecte 'stem' is het onderzoeken van andere factoren dan alleen de 'toon'. Uitgebreide merkinspanningen moeten rekening houden met linguïstiek (de woorden die we kiezen), tempo (hoe snel/langzaam we praten) plus ritme (het patroon), etc., samen een krachtige manier om wat bekend staat als onze TOV betekenis in marketing te bepalen.

Tips om de toon van je merk te bepalen

Tips om de toon van je merk te bepalen

Het creëren van de tone of voice van je merk is geen taak die je licht opvat. Het is tenslotte de hoorbare uitdrukking van je merkidentiteit en heeft invloed op alles van voice marketing tot communicatie via sociale media. Hier volgen enkele waardevolle tips om je te helpen bij het definiëren en verfijnen van je 'tone of voice'.

 1. Begrijp je publiek: De eerste regel bij het ontwikkelen van een toonmerk is begrijpen tot wie je spreekt. Door je toon af te stemmen op de voorkeuren van je publiek, versterk je de band en bevorder je de betrokkenheid.
 2. Omarm authenticiteit: Het unieke van je merk ligt in zijn authenticiteit - het onderscheidt je merk van concurrenten! Een authentieke 'voice branding' weerklinkt bij klanten en helpt vertrouwen te kweken.
 3. Gebruik consequent de gekozen toon: Als je een 'toon in reclame' hebt gekozen, blijf dan consistent op alle platforms, of het nu op je website, sociale media of e-mails is.
 4. Gebruik taal die de bedrijfswaarden weerspiegelt: Wat vertegenwoordigt u het best? Professionaliteit, speelsheid, elegantie of misschien verfijning? Laat dit uitstralen door de keuze en manipulatie van woorden.
 5. Blijf evolueren op basis van feedback en trends: Wees bereid om de 'tone of voice' van het merk aan te passen op basis van feedback gekoppeld aan trends in de markt of branche om het fris en herkenbaar te houden.

Onthoud dat het opstellen van de juiste 'branding tone of voice' in eerste instantie overweldigend kan aanvoelen, maar geduld en een open geest zullen de weg vrijmaken voor het vinden van die harmonieuze mix tussen de kernwaarden van het merk, de verwachtingen van de klant en de dynamiek van de markt.

Wat u moet vermijden in de toon van uw merkstem

Het komt vaak voor dat merken haperen bij het bepalen van hun tone of voice. Een kleine misstap kan hun publiek op een dwaalspoor brengen of de beoogde boodschap in de war sturen. Het is dus belangrijk om je bewust te zijn van veelvoorkomende valkuilen en deze te vermijden.

De 'stem verwijst naar' een bewering zonder inhoud: Het hebben en communiceren van een solide merkstem houdt veel meer in dan beweringen doen over je waarden of intenties - het vereist betekenisvolle acties die deze beweringen weerspiegelen. Een kloof tussen wat een bedrijf zegt (tone of voice) en wat een bedrijf doet (merkgedrag) kan leiden tot wantrouwen bij de klant.

Overdreven jargon: Hoewel sectorspecifieke terminologie in sommige contexten nodig kan zijn, kan overdrijven met jargon je doelpubliek vervreemden. De taal eenvoudig en toegankelijk houden bevordert betere communicatie en begrip.

Een inconsistente toon: Zelfs als je bedrijf verschillende tonen gebruikt voor verschillende scenario's, moet een onderliggende consistentie altijd je kernwaarden weerspiegelen. Inconsistentie kan leiden tot vormen van cognitieve dissonantie bij je publiek.

Feedback negeren: Het negeren van feedback van klanten over hoe zij de toon van je merk ervaren is niet verstandig. Je moet actief monitoren om de weerklank bij het publiek te peilen en op basis van hun reacties de nodige aanpassingen doen.

Een vaste regel die voor al deze punten geldt - duidelijkheid gaat boven slimheid telkens wanneer je de tone of voice van je merk definieert. Slim zijn levert je in eerste instantie misschien een paar brownie points op voor creativiteit, maar duidelijkheid verliezen tijdens het proces zal op de lange termijn altijd schade berokkenen.

Onthoud dat mensen zich aangetrokken voelen tot authentieke uitingen die hen persoonlijk raken - geen marketinggimmick of slimme truc kan een oprechte interactie vervangen die is gebaseerd op vertrouwen, respect en een gevoel van begrip. Ga voorzichtig te werk bij het vinden van de juiste balans als je werkt aan het verstevigen van je unieke tone of voice voor je merk.

Een communicatiedocument maken

Door de nadruk te leggen op de tone of voice van het merk, wordt het opstellen van een effectief communicatiedocument een integraal onderdeel. Deze strategische handleiding weerspiegelt de identiteit van je bedrijf en dient als een afdwingbare richtlijn voor alle vormen van communicatie.

Het belang ervan begrijpen

Erken om te beginnen de cruciale rol van een communicatiedocument bij het versterken van je merkstem en het behouden van consistentie. Het fungeert als een kompas voor iedereen die betrokken is bij het creëren van content en stuurt hen in de richting van het bouwen van merkonafhankelijke boodschappen.

Elk teamlid, of het nu de copywriters zijn die overtuigende verhalen schrijven of de marketingprofessionals die de verkoop stimuleren met overtuigende advertentiescripts, zou deze gids moeten raadplegen. Niet alleen intern, zelfs bureaus waarmee je samenwerkt kunnen deze bron gebruiken om ervoor te zorgen dat hun output in lijn is met de toon van je merk.

Belangrijke onderdelen identificeren

Een uitgebreid communicatiedocument bestaat uit:

 1. De kernwaarden van het merk resoneren diep met de overtuigingen van uw merk.
 2. De toon van de stem: Definieer deze nauwkeurig en straal een merkimago uit dat goed aansluit bij je kernwaarden.
 3. Richtlijnen voor taal en woordenschat: Voorkeurszinnen en -woorden en voorbeeldzinnen die een duidelijkere context bieden.
 4. Grammatica en stijldetails: Kies voor specifieke stijlregels die een accurate weergave van je merkpersoonlijkheid stimuleren.

Ter illustratie: als je bedrijf een 'easy-going' en 'friendly' imago wil creëren door middel van voice branding, gebruik dan informele taal in plaats van formeel jargon.

Door 'do's en don'ts' toe te voegen en praktische voorbeelden op te sommen voor uiteenlopende scenario's, kunnen mensen deze concepten beter begrijpen. Neem indien nodig een social media-stem of -toon op in de reclamerichtlijnen.

Zorg voor gemakkelijke toegankelijkheid

De functionaliteit van zo'n opslagplaats wordt groter als hij gemakkelijk toegankelijk is. Een over het hoofd geziene map op de gedeelde schijf kan nauwelijks zijn doel dienen! Beter beheer impliceert frequent gebruik, wat leidt tot een betere afstemming tussen de verschillende communicatie-uitingen en de algehele toon van het merk.

Houd het dynamisch

Onthoud dat consistentie essentieel is, maar dat het net zo belangrijk is om veranderingen in je marktscenario op te vangen. Controleer en evalueer regelmatig hoe effectief je huidige strategieën het einddoel dienen - een solide online aanwezigheid door middel van een invloedrijke merk tone of voice. Verminder indien nodig de complexiteit, want eenvoudigere richtlijnen leiden tot eenvoudigere implementaties en zorgen voor een bredere acceptatiegraad binnen teams.

Ja, inderdaad - moeizaam, maar niettemin de moeite waard! De overgang van planningsfase naar actie vereist strategische inspanningen om een consistent gevoel te leveren op alle touchpoints binnen customer journeys terwijl het de ware essentie van je unieke verhaal weerspiegelt, wat resulteert in merkbaar onderscheid in de markt!

De rol van humor in de tone of voice van merken

Als er één magisch ingrediënt is dat het ijs breekt, zelfs bij een passief publiek, dan is het humor. Het slimme gebruik van humor door een merk kan onvergetelijke momenten creëren en een persoonlijke band scheppen, waardoor de voice marketing strategie verder wordt gemoderniseerd.

Menselijke verbinding door te lachen

Er zit waarheid in het gezegde: 'Lachen is universeel. Door humor op te nemen in je tone of voice branding creëer je een band, want mensen zijn van nature sociale wezens die gedijen bij een lach. Volgens een onderzoek gepubliceerd door No Laughing Matter: Patterns of Humor in the Business Context, kan een gedeelde emotie solidariteit tot stand brengen tussen mensen, waardoor ze ontvankelijker en opener worden.

Gebruik humor effectief maar verstandig

Onthoud dat humor oordeelkundig moet worden toegepast voordat je grappen of geestige opmerkingen opneemt in de template van je brand voice guide. Bepaalde onderwerpen mogen niet worden gebruikt voor amusement omdat ze ongevoelig kunnen zijn. Zorg er consequent voor dat de humor aansluit bij je kernwaarden zonder grenzen te overschrijden.

Professionaliteit behouden

Het vinden van een balans tussen professionaliteit en vrolijkheid vormt het grootste deel van elke succesvolle merkcampagne met een humoristische tone of voice. Bedrijven als Innocent Drinks en Old Spice hebben hier goed op ingespeeld door zichzelf toegankelijk te maken via boeiende content zonder aan competentie in te boeten.

Resultaatgerichte aanpak

Volgens Sprout Social leidt de juiste aanpak van humor vaak tot meer engagement, terugkerende klanten en een effectieve ontsnapping uit de wirwar van concurrenten in de feedruimte van een individu. Maar humor moet niet alleen worden gebruikt om te lachen; het moet je boodschap versterken of een strategisch doel dienen.

Denk goed na over deze aspecten als je overweegt een humoristische draai te geven aan het verhaal van je bedrijf. Per slot van rekening is je uiteindelijke doel het versterken van de merkidentiteit en tegelijkertijd het aanspreken van de gevoeligheden van klanten.

Storytelling en de toon van het merk

Niets brengt het begrip tone of voice van een merk levendiger tot leven dan het gebruik ervan in storytelling. Storytelling is een essentieel instrument binnen het marketingarsenaal en stelt merken in staat om op een emotioneel niveau contact te maken met hun publiek door gebruik te maken van verhaalconstructies die hen aanspreken. Hier wordt je zorgvuldig opgebouwde tone of voice nuttig en cruciaal.

Boeiende verhalen vermenselijken je merk en maken het herkenbaar, wat cruciaal is om vertrouwen te wekken. De toon van je merk geeft in belangrijke mate vorm aan die verhalen, zodat je ze overtuigend en consistent kunt verwoorden. Als je merk bijvoorbeeld innovatie en ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan, moeten je verhalen deze geest weerspiegelen - dit alles onderstreept door een vooruitstrevende 'tone of voice brand'.

De uitdaging ligt in het handhaven van een gedefinieerde en consistente toon in alle verhalen, van websitecontent tot posts op sociale media. Neem als inspiratie enkele voorbeelden van 'social media tone of voice' waar merken tonen gebruiken die consistent zijn met hun algehele merkbenadering. Deze ondubbelzinnige consistentie versterkt je merkverhaal en maakt het uniek herkenbaar te midden van concurrenten.

Vergeet echter niet dat de machtsdynamiek vandaag de dag verschuift in de richting van consumenten - ze willen naast boeiende verhalen ook merkauthenticiteit. Daarom moet je toon ook waarheidsgetrouwheid weerspiegelen; overdreven ambitieuze beloften of overdreven verhalen kunnen je geloofwaardigheid aantasten.

Denk eraan:

 1. Bedenk wat voor soort 'stemmen' je verhaal het beste vertellen - heb je verschillende 'soorten merkstemmen' nodig of één samenbindende noot?
 2. Elk verhaalsegment moet unaniem dezelfde merkideologieën weerspiegelen, ongeacht het platform, en je moet bedreven zijn in het overbrengen van de belofte van je logo in bewoordingen.
 3. Houd feedback en interacties in de gaten - het publiek geeft vaak signalen af als ze een dissonantie zien tussen het doel en de uiting.

In essentie zorgt meeslepende storytelling, versterkt door een consistente merkstem, voor een sterkere emotionele band met klanten, waardoor ze betrokken blijven bij de vertelde verhalen en de bijbehorende producten/diensten.

Implementatie en bestuur

Zorgvuldig beheer is van het grootste belang als het gaat om het succesvol implementeren van een effectieve tone of voice voor je merk. Het navigeren door dit proces omvat meer dan het bedenken van creatieve en innemende uitingen voor je merk. Het gaat om het opzetten van goed gedefinieerde systemen die zorgen voor consistentie in alle communicatiekanalen.

Het afdwingen van de tone of voice-richtlijnen van je merk moet alomvattend zijn, maar flexibel als markten zich ontwikkelen. Hieronder vind je een aantal strategieën om dit effectief te bereiken:

 1. Verantwoording afleggen: Wijs specifieke teamleden aan die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de stemprincipes van je merk. Dit zorgt ervoor dat je je aan de ingestelde toon houdt in advertenties en op verschillende communicatieplatforms, zoals sociale media.
 2. Consistente training: Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat iedereen in je organisatie je merkstem goed begrijpt. Regelmatige trainingssessies zullen dit bereiken terwijl het belang ervan in marketinginitiatieven wordt versterkt.
 3. Interne audits en beoordelingen: Door op tijd audits uit te voeren, kunnen inconsistenties of afwijkingen van de vastgestelde tone of voice van het merk op verschillende kanalen worden geïdentificeerd, zoals de website, e-mailnieuwsbrieven, blogs, enz.
 4. Voortdurend aanpassen en evolueren: De laatste tip die ik heb voor het implementeren van een solide brand governance strategie lijkt misschien paradoxaal: blijf flexibel! Ook al is het essentieel om consistent te blijven met je gevestigde tone of voice, toch moet deze meebewegen met verschuivingen in de markt en de veranderende percepties van klanten.

Het implementeren van een nieuwe 'stem' kan in het begin zeker uitdagingen met zich meebrengen; daarom is het van cruciaal belang om nauw samen te werken met interne belanghebbenden. Samenwerking leidt tot een consistente toepassing en naadloze aanpassing van de gekozen stemtonen.

Onthoud tot slot dat het onderhouden van een succesvolle merknaam een voortdurende inspanning en betrokkenheid vereist vanuit elke hoek van je organisatie - net als het bijhouden van een danschoreografie!

Vergeet niet dat het opzetten van een robuuste governance het gemakkelijker maakt om te vergelijken met concurrenten en alle betrokken partijen duidelijke richtlijnen geeft over wat acceptabele communicatie is bij het gebruik van verschillende soorten stemtonen.

Door deze factoren voorzichtig af te wegen, wordt ongetwijfeld de weg vrijgemaakt voor een succesvol bestuur en de implementatie van een effectieve, "klinkende" aanwezigheid die trouw is aan onze gedefinieerde toon.

AI-inhoud en merkstem

Een van de meest voorkomende problemen met AI-inhoud is om het te laten klinken zoals jij. Hieronder staat een proces in drie stappen dat dit mogelijk maakt.

Kate Kandefer

Ondernemer met een passie voor het schalen van SaaS-bedrijven op een wereldwijd B2B-podium. Mijn expertise in AI, SEO en Content Marketing is mijn gereedschapskist om tastbare resultaten te behalen. Ik ben een hands-on uitvoerder die zich laat leiden door resultaten, heb een diepe passie voor marketing en ben bedreven in het afstemmen van bedrijfsdoelstellingen op de behoeften en motivaties van mensen. Met een pragmatische instelling. Mijn aanpak draait om duidelijkheid, efficiëntie en een open dialoog.