Overslaan naar hoofdinhoud

Het digitale landschap evolueert voortdurend en met de opkomst van AI is contentcreatie een nieuw tijdperk binnengetreden. AI-schrijftools zijn steeds geavanceerder geworden en kunnen verschillende contentformaten genereren, van blogposts en artikelen tot poëzie en scripts. Dit heeft echter geleid tot discussies en zorgen over de houding van Google ten opzichte van AI-gegenereerde content, met name onder contentmakers en SEO-professionals. Bestraft de zoekmachinegigant dergelijke inhoud of is het een haalbare optie om de online zichtbaarheid te vergroten?

Laten we eens kijken naar de fijne kneepjes van Google's perspectief op AI-inhoud, verken de kwaliteitsrichtlijnen en ontdek best practices om AI effectief te gebruiken in uw strategie voor het maken van inhoud..

Google's standpunt over AI-gegenereerde inhoud verduidelijken

Google's standpunt over AI-gegenereerde inhoud verduidelijken

Het belangrijkste doel van Google is om gebruikers zo relevant en nuttig mogelijke inhoud te bieden. De zoekalgoritmen worden voortdurend verfijnd om resultaten van hoge kwaliteit te garanderen die aansluiten bij de intentie van de gebruiker. Als het gaat om AI-gegenereerde inhoud, is het standpunt van Google duidelijk: de focus moet altijd liggen op de waarde en behulpzaamheid van de inhoud, ongeacht de herkomst.

Nuttige inhoud

Google benadrukt het belang van nuttige inhoud die de behoeften van gebruikers prioriteit geeft boven manipulatie voor zoekmachineoptimalisatie (SEO). De Helpful Content Update, die in augustus 2022 werd geïntroduceerd, was erop gericht om content te belonen die een bevredigende gebruikerservaring biedt, terwijl content die in de eerste plaats is gemaakt om hoger in de zoekresultaten te komen, wordt gedevalueerd. Deze update is van toepassing op alle inhoud, inclusief AI-gegenereerde inhoud.

Google maart Kernupdate 2024

De frequente algoritme-updates van Google, zoals de Maart 2024 KernupdateVaak vragen contentmakers en website-eigenaren zich af wat de beste strategieën voor succes zijn. Welke invloed heeft deze update op het gebruik van AI in contentcreatie?

De update van maart 2024 was niet specifiek gericht op AI-gegenereerde inhoud. Zoals branche-experts benadrukten, was de primaire focus het verbeteren van de kwaliteit van de ranking en het bijwerken van het spambeleid. Deze update laat zien dat Google zich blijft inzetten om gebruikers de meest relevante en waardevolle zoekresultaten te bieden. Het is ook een vriendelijke herinnering dat ongeacht hoe content wordt gemaakt, door mensen of AI, de nadruk altijd moet liggen op kwaliteit en relevantie.

Het standpunt van Google is duidelijk: inhoud die primair is gemaakt om zoekresultaten te manipuleren wordt bestraft, ongeacht de herkomst. De update van maart 2024 heeft dit standpunt versterkt door de reikwijdte ervan uit te breiden naar geavanceerdere methoden voor het maken van inhoud. Deze update zorgt ervoor dat zelfs met de vooruitgang in AI-technologie, de kernprincipes van kwaliteit en authenticiteit van het grootste belang blijven.

Google's richtlijnen voor kwaliteit van inhoud verkennen

Google's richtlijnen voor kwaliteit van inhoud verkennen

Het primaire doel van Google blijft hetzelfde: gebruikers de meest relevante en hoogwaardige inhoud bieden. Deze toewijding aan kwaliteit wordt weerspiegeld in Google's richtlijnen voor zoekkwaliteitsbeoordelaarseen document dat door menselijke beoordelaars wordt gebruikt om de kwaliteit van zoekresultaten te beoordelen. Laten we deze richtlijnen eens bespreken en begrijpen hoe ze onderscheid maken tussen inhoud van hoge en lage kwaliteit.

Onderscheid maken tussen inhoud van hoge kwaliteit en inhoud van lage kwaliteit

De richtlijnen van Google benadrukken verschillende hoofdkenmerken van inhoud van hoge kwaliteit. Ten eerste moet de inhoud informatief en uitgebreid zijn en blijk geven van expertise en diepgaande kennis van het onderwerp. Stel je voor dat je informatie zoekt over het trainen van een puppy. Een pagina van hoge kwaliteit biedt gedetailleerde instructies, tips en adviezen van ervaren hondentrainers, zodat u zich goed toegerust voelt om de taak uit te voeren.

Ten tweede moet de inhoud betrouwbaar en geloofwaardig zijn. Dit betekent dat het feitelijk juist is, goed onderzocht en ondersteund door bewijs. Denk bijvoorbeeld aan een website met financieel advies. Deze zou volgens de normen van Google waarschijnlijk als van lage kwaliteit worden beschouwd als deze vol staat met ongefundeerde beweringen en geen verwijzingen bevat naar gerenommeerde bronnen.

Bovendien moet inhoud van hoge kwaliteit aantrekkelijk en goed geschreven zijn. Het moet gemakkelijk te lezen, te begrijpen en te navigeren zijn, zodat de lezer geïnteresseerd blijft en een positieve gebruikerservaring heeft.

Aan de andere kant vertoont inhoud van lage kwaliteit de tegenovergestelde kenmerken. Het kan slecht geschreven, onnauwkeurig of misleidend zijn. Daarnaast kan de inhoud inhoudsloos zijn doordat deze geen echte waarde biedt aan de lezer. Uiteindelijk wil Google prioriteit geven aan inhoud waar gebruikers echt iets aan hebben, zodat ze de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben en hun doelen kunnen bereiken.

De rol van E-E-A-T bij het beoordelen van de kwaliteit van inhoud

E-E-A-T staat voor Expertise, Ervaring, Autoriteit en Betrouwbaarheid. Dit zijn de basisprincipes die Google gebruikt om de kwaliteit van inhoud te evalueren, vooral voor onderwerpen die van invloed kunnen zijn op iemands gezondheid, financiën of welzijn (Your Money or Your Life - YMYL).

Laten we elk element van E-E-A-T analyseren:

 • Expertise: Heeft de maker van de inhoud de nodige kennis en vaardigheden over het onderwerp? Een artikel over medische behandelingen moet bijvoorbeeld worden geschreven door een gekwalificeerde gezondheidswerker.
 • Ervaring: Weerspiegelt de inhoud echte ervaring en kennis uit de eerste hand? Een reisblogger die een bestemming daadwerkelijk heeft bezocht, kan waardevollere inzichten bieden dan iemand die dat niet heeft gedaan.
 • Gezaghebbendheid: Wordt de maker van de inhoud of de website erkend als een betrouwbare bron van informatie in zijn vakgebied? Gevestigde nieuwsorganisaties of academische instellingen hebben vaak een hoge autoriteit.
 • Betrouwbaarheid: Is de inhoud nauwkeurig, objectief en vrij van vooroordelen of misleidende informatie? Websites met duidelijke contactgegevens en een positieve reputatie zijn meestal betrouwbaarder.

Zoals je kunt zien, speelt E-E-A-T een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van de inhoud. Het gaat niet alleen om de informatie, maar ook om de bron en de referenties van de maker. Het begrijpen en afstemmen van je inhoud op deze principes is essentieel voor het behalen van succes in de zoekresultaten van Google. Onthoud dat het belangrijkste doel van Google is om gebruikers tevreden te stellen, dus kwaliteit moet altijd uw topprioriteit zijn.

De detectie van AI-gegenereerde inhoud door Google

De detectie van AI-gegenereerde inhoud door Google

Het kat-en-muisspel tussen AI-makers van content en de algoritmen van Google blijft zich ontwikkelen. Naarmate de AI-technologie voortschrijdt, verbetert Google's vermogen om AI-gegenereerde inhoud te identificeren en te onderscheiden van door mensen gemaakte inhoud. Hoewel de details van hun detectiemethoden gehuld blijven in geheimzinnigheid (dit is begrijpelijk, want het voorkomt manipulatie), kunnen we inzicht krijgen in de algemene aanpak.

Technologische vooruitgang in inhoudsidentificatie

Google maakt gebruik van machine learning en natuurlijke taalverwerking (NLP) om inhoud te analyseren en patronen te identificeren die door mensen geschreven tekst onderscheiden van door AI gegenereerde tekst. 

"Google gebruikt algoritmen voor de verwerking van natuurlijke taal om tekstpatronen te analyseren die veel voorkomen in door de computer gegenereerde teksten," een recente Rotsinhoud legt het artikel uit. Deze algoritmes kunnen subtiele aanwijzingen detecteren, zoals zinsbouw, woordkeus en zelfs de algemene ideeënstroom, die vaak verschillen tussen menselijke en AI-schrijvers.

Bovendien stelt Google's enorme dataset van webinhoud het bedrijf in staat om zijn algoritmes op grote schaal te trainen. Hierdoor kan zelfs de meest geavanceerde AI-gegenereerde inhoud steeds nauwkeuriger worden herkend. Naarmate de AI-modellen geavanceerder worden, zullen ook de detectiemethoden van Google geavanceerder worden, waardoor de kwaliteit en integriteit van de zoekresultaten voortdurend gewaarborgd blijft.

AI vs. door mensen gemaakte inhoud: De verschillen identificeren

Terwijl AI-tools voor het genereren van inhoud een lange weg hebben afgelegd, zijn er nog steeds belangrijke verschillen die door mensen gecreëerde content anders maken. Mensen beschikken over een niveau van creativiteit, kritisch denken en emotionele intelligentie dat AI momenteel moeilijk kan evenaren.

Hier zijn enkele manieren waarop door mensen gemaakte inhoud vaak uitblinkt:

 • Originaliteit en creativiteit: Mensen blinken uit in het genereren van unieke ideeën en perspectieven, terwijl AI vaak vertrouwt op bestaande gegevens en patronen, wat kan leiden tot repetitieve of onoriginele inhoud.
 • Kritisch denken en analyse: Mensen kunnen informatie analyseren, oordelen vormen en goed onderbouwde argumenten presenteren, terwijl AI-gegenereerde inhoud diepgang en inzichtelijke analyses kan missen.
 • Emotionele intelligentie en empathie: Mensen kunnen emoties begrijpen en erop reageren, waardoor ze inhoud creëren die lezers op een dieper niveau aanspreekt. Ondertussen heeft AI moeite om dit na te bootsen. menselijke aanraking.
 • Aanpassingsvermogen en contextueel begrip: Mensen kunnen hun schrijfstijl en toon aanpassen aan verschillende doelgroepen en contexten. AI-modellen hebben vaak moeite met nuances en kunnen inhoud produceren die generiek of misplaatst aanvoelt.

Mythes en realiteit: Straft Google AI-inhoud?

Mythes en realiteit: Straft Google AI-inhoud?

De vraag of Google AI-inhoud bestraft, is een veelbesproken onderwerp geworden. Deze kwestie is omgeven door veel mythes en misvattingen, die verwarring en onzekerheid veroorzaken onder contentmakers en website-eigenaren. Laten we enkele mythes ontkrachten en dit tot op de bodem uitzoeken.

Recente updates en verklaringen van Google analyseren

Om het standpunt van Google over AI-gegenereerde inhoud te begrijpen, is het essentieel om de recente updates en uitspraken van het bedrijf te analyseren. In zijn richtlijnen benadrukt Google het belang van het leveren van inhoud van hoge kwaliteit waar gebruikers baat bij hebben. Ze richten zich op de waarde en originaliteit van de inhoud in plaats van op de tools of methoden die zijn gebruikt om de inhoud te maken. Dit betekent dat het voor Google niet van primair belang is of een mens of AI content creëert. Wat echt belangrijk is, is de kwaliteit, relevantie en waarde die het biedt aan gebruikers.

Google heeft expliciet aangegeven dat het AI-inhoud niet alleen bestraft op basis van de herkomst ervan. Als de AI-gegenereerde inhoud echter van lage kwaliteit is, originaliteit mist of de richtlijnen van Google schendt, kan deze worden bestraft, net als alle andere inhoud van lage kwaliteit. De algoritmen van Google zijn ontworpen om materiaal van hoge kwaliteit te identificeren en prioriteit te geven dat in lijn is met zoekintentie en een positieve gebruikerservaring biedt. Dus, of AI nu gegenereerd is of geschreven door mensen, inhoud die niet aan deze criteria voldoet zal waarschijnlijk moeite hebben om goed te scoren in de zoekresultaten.

Navigeren door de boetes: Inzicht in de gevolgen van AI-inhoud van lage kwaliteit

Navigeren door de boetes: Inzicht in de gevolgen van AI-inhoud van lage kwaliteit

Laten we eerlijk zijn. Niemand wil wakker worden en merken dat zijn website wordt bestraft door Google. Zoals we hebben besproken, bestraft Google AI-gegenereerde inhoud niet per definitie. Inhoud van lage kwaliteit, ongeacht de herkomst ervan, kan echter wel leiden tot strafmaatregelen, die de zichtbaarheid en het organische verkeer van je website aanzienlijk kunnen beïnvloeden. We moeten dus op zoek naar manieren om het vertrouwen van Google terug te winnen.

Invloed op sitebrede vs. individuele paginarankings

Google's aanpak van penalty's voor inhoud van lage kwaliteit kan variëren. Soms heeft de penalty alleen gevolgen voor de specifieke pagina met de problematische inhoud. Dit betekent dat de rest van de ranking van je website grotendeels onaangetast blijft. In ernstigere gevallen of wanneer er sprake is van een patroon van inhoud van lage kwaliteit, kan de straf echter worden uitgebreid naar je hele website, waardoor de algehele ranking in de zoekresultaten wordt beïnvloed.

Hoe weet je nu met welk type boete je te maken hebt? Google Search Console is je tool bij uitstek. Het biedt waardevolle inzichten in de gezondheid en prestaties van uw website, inclusief meldingen over eventuele acties die tegen uw site worden ondernomen. Handmatige acties zijn sancties die worden opgelegd door menselijke beoordelaars van Google wanneer ze inhoud vinden die de Webmasterrichtlijnen van Google schendt.

Herstellen van een penalty: Stappen om het vertrouwen van Google terug te winnen

Als je een penalty krijgt van Google, zijn er stappen die je kunt nemen om de problemen aan te pakken en de status van je website te herstellen. Laten we dit proces eens doorlopen:

 • Het probleem identificeren: De eerste stap is begrijpen waarom de penalty is opgelegd. Was het te wijten aan dunne inhoud, keyword stuffing of dubbele inhoud? Google Search Console kan aanwijzingen geven en het is van cruciaal belang om je inhoud grondig te herzien.
 • Corrigerende maatregelen nemen: Zodra u het probleem hebt geïdentificeerd, is het tijd om actie te ondernemen. Dit kan bestaan uit het verwijderen of herschrijven van inhoud van lage kwaliteit, het aanpakken van technische SEO-problemen of het verwijderen van spammy backlinks.
 • Een verzoek tot heroverweging indienen: Nadat je de nodige verbeteringen hebt aangebracht, kun je een heroverwegingsverzoek indienen bij Google via de Search Console. Leg in dit verzoek uit welke acties je hebt ondernomen en toon je inzet om inhoud van hoge kwaliteit te bieden.
 • Wees geduldig: Herstellen van een penalty kost tijd. Google moet je website opnieuw beoordelen, wat een geleidelijk proces kan zijn. Blijf inhoud van hoge kwaliteit produceren en houd je aan de richtlijnen van Google.

Onthoud dat het maken van waardevolle, boeiende inhoud altijd je primaire focus moet zijn. Door kwaliteit en gebruikerservaring prioriteit te geven, voorkom je straffen en bouw je een sterke basis voor de lange termijn. SEO succes.

Beste praktijken voor het gebruik van AI bij het maken van content

Beste praktijken voor het gebruik van AI bij het maken van content

De opkomst van AI-schrijftools heeft het landschap voor het maken van content ongetwijfeld veranderd. Deze tools bieden efficiëntie en snelheid, maar het is cruciaal om ze strategisch te benaderen om de kwaliteit en naleving van de richtlijnen van Google te waarborgen. Onthoud dat AI een krachtige bondgenoot kan zijn, maar dat het menselijke creativiteit en expertise moet aanvullen en niet vervangen. Laten we eens kijken naar een aantal best practices voor het effectief inzetten van AI in je contentcreatieproces.

AI-efficiëntie in balans brengen met menselijke creativiteit - de CyborgMethod™

De sleutel tot succesvolle AI-integratie ligt in de CyborgMethod™. Deze aanpak benadrukt de synergie tussen menselijk vernuft en AI-capaciteiten. Zie het als een samenwerking waarbij AI het zware werk doet van onderzoek, gegevensanalyse en het opstellen van de eerste versie, terwijl jij, de menselijke expert, zorgt voor de strategische richting, creatieve inzichten en de laatste afwerking.

Mijn hulpmiddel om de CyborgMethod™ te implementeren is SEOwind. In tegenstelling tot veel AI-schrijftools die simpelweg het web afschrapen voor inhoud op oppervlakteniveau, gaat SEOwind dieper. Het voert grondige SEO- en SERP-analyserelevante zoekwoorden en zoekintentie in de inhoud op te nemen. Dit zorgt ervoor dat de gegenereerde tekst niet alleen coherent is, maar ook strategisch geoptimaliseerd is voor de zichtbaarheid in zoekmachines.

banner een proef starten

Onderzoek en zoekintentieanalyse uitvoeren

Of je nu wel of geen AI gebruikt, het is essentieel om je publiek en hun zoekintentie te begrijpen voordat je content creëert. Wat zoeken ze als ze een zoekopdracht intypen in Google? Welke problemen proberen ze op te lossen? Of welke vragen proberen ze te beantwoorden? Grondig zoekwoordenonderzoek en analyse van de zoekintentie vormen de basis voor het maken van content die aanslaat bij je doelgroep en goed scoort in de zoekresultaten.

Tools zoals SEOwind kunnen dit proces aanzienlijk versnellen. Ze analyseren goed presterende content en identificeren relevante zoekwoorden en onderwerpen, zodat u een duidelijk beeld krijgt van wat uw publiek zoekt. Deze datagestuurde aanpak zorgt ervoor dat uw AI-gegenereerde content in lijn is met de verwachtingen van gebruikers en de algoritmes van zoekmachines.

Ervoor zorgen dat u voldoet aan de webmasterrichtlijnen van Google

De Webmasterrichtlijnen van Google zijn uw kompas om door het SEO-landschap te navigeren. Deze richtlijnen benadrukken het belang van gebruikersgerichte inhoud van hoge kwaliteit. Hoewel AI kan helpen bij het maken van inhoud, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan deze richtlijnen.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te onthouden:

 • Vermijd automatisch gegenereerde inhoud: Google ontmoedigt expliciet inhoud die AI alleen genereert zonder menselijk toezicht of bewerking.
 • Focus op E-E-A-T: Deskundigheid, ervaring, autoriteit en betrouwbaarheid zijn cruciale factoren die Google meeneemt bij het beoordelen van de kwaliteit van content. Zorg ervoor dat uw inhoud deze kwaliteiten weerspiegelt.
 • Geef voorrang aan originaliteit en waarde: Creëer geen inhoud alleen maar omwille van de inhoud. Streef naar maak origineelinzichtelijke stukken die echte waarde bieden aan je lezers.

Als u zich aan deze richtlijnen houdt, kunt u AI effectief inzetten zonder de SEO-prestaties van uw website in gevaar te brengen.

Hoogwaardige inhoud belonen

Google straft inhoud niet alleen omdat AI deze genereert. Inhoud van lage kwaliteit wordt bestraft, ongeacht de herkomst. Zolang je AI-gegenereerde content van hoge kwaliteit en origineel is en waarde biedt aan gebruikers, heeft het de potentie om goed te scoren in de zoekresultaten. Studies hebben aangetoond dat AI-inhoud van hoge kwaliteit die waarde toevoegt voor gebruikers zal niet worden bestraft door Google. 

De belangrijkste afleiding is deze: focus op kwaliteit in plaats van op de tool die wordt gebruikt om de inhoud te maken.

AI inzetten met behoud van kwaliteit en originaliteit

AI-schrijftools zoals SEOwind kunnen van onschatbare waarde zijn in je contentcreatiearsenaal. Ze kunnen je helpen:

 • Inhoud opschalen productie: Genereer meer inhoud in minder tijd, zodat je een consistent publicatieschema kunt aanhouden.
 • Voer diepgaand onderzoek uit: Verkrijg waardevolle inzichten in uw doelgroep, relevante zoekwoorden en zoekintentie.
 • Verbeter de kwaliteit van de inhoud: Zorg ervoor dat je inhoud goed gestructureerd, informatief en boeiend is.

Het is echter cruciaal om te onthouden dat AI een hulpmiddel is en geen vervanging voor menselijke creativiteit en expertise. Door de CyborgMethod™ te omarmen, grondig onderzoek uit te voeren, de richtlijnen van Google na te leven en prioriteit te geven aan kwaliteit, kunt u gebruikmaken van de mogelijkheden van AI. De kracht van AI om uw contentcreatie te verbeteren proces met behoud van originaliteit en SEO-succes.

Veelgestelde vragen over AI-gegenereerde content en SEO

Veelgestelde vragen over AI-gegenereerde content en SEO

Nu het gebruik van AI bij het maken van content toeneemt, is het logisch dat je vragen hebt over de invloed ervan op SEO en de rankingalgoritmen van Google. Laten we een aantal van de meest voorkomende zorgen bespreken en de relatie tussen AI-gegenereerde content en zoekmachineoptimalisatie verduidelijken.

Is Google oké met AI-inhoud?

Google richt zich in de eerste plaats op de kwaliteit van de inhoud, ongeacht de herkomst ervan. Zolang de inhoud nuttig en informatief is en voldoet aan de Webmasterrichtlijnen van Google, kan deze goed scoren in de zoekresultaten. De Helpful Content Update van Google beloont goede inhoud, ongeacht de herkomst.

Rangschikt Google AI-inhoud lager?

De algoritmen van Google hebben geen inherente voorkeur voor AI-gegenereerde inhoud. De rangschikking van inhoud, of deze nu door AI is gegenereerd of door mensen is geschreven, is afhankelijk van de kwaliteit, relevantie en het vermogen om aan de intentie van gebruikers te voldoen.

Bestraft Google AI-gecreëerde inhoud?

Google straft inhoud niet alleen omdat AI deze genereert. Als AI-gegenereerde inhoud echter van lage kwaliteit is, spam bevat of in strijd is met de richtlijnen van Google, kan deze net als andere soorten inhoud worden bestraft.

Kan google AI-gegenereerde inhoud ranken?

Absoluut! AI-inhoud van hoge kwaliteit die is afgestemd op de intentie van de gebruiker en die E-E-A-T laat zien, kan uitstekend scoren in Google. Het belangrijkste is om AI te gebruiken als hulpmiddel om je contentcreatieproces te verbeteren, niet als vervanging voor menselijke creativiteit en toezicht.

Wordt je AI-inhoud geïndexeerd?

Zolang je AI-inhoud toegankelijk is voor zoekmachinecrawlers en voldoet aan de kwaliteitsnormen die Google verwacht, zou deze zonder problemen geïndexeerd moeten worden. Om een goede indexering te garanderen, moet u zich richten op het maken van waardevolle, goed gestructureerde inhoud en het onderhouden van een technisch goede website.

Is het gebruik van AI om webinhoud te genereren in strijd met de richtlijnen van Google?

Helemaal niet. De richtlijnen van Google richten zich op de kwaliteit en waarde van inhoud, niet op de methode van creatie. Zolang je AI op verantwoorde en ethisch verantwoorde wijze gebruikt om inhoud van hoge kwaliteit te maken waar gebruikers baat bij hebben, voldoe je aan de richtlijnen van Google.

Kan AI-gegenereerde inhoud van hoge kwaliteit succesvol scoren in Google Search?

Ja, dat kan het zeker! Als AI strategisch wordt ingezet, kan het helpen bij het genereren van ideeën voor content, het uitvoeren van onderzoek en zelfs het schrijven van overtuigende verhalen. Door de efficiëntie van AI te combineren met menselijke expertise en creativiteit kun je content produceren die aanslaat bij je publiek en goed scoort in de zoekresultaten.

Kan ik AI gebruiken om mijn inhoud van begin tot eind te schrijven?

Hoewel AI-schrijftools steeds geavanceerder zijn geworden, is het misschien niet de beste aanpak om van begin tot eind alleen op AI te vertrouwen om inhoud te creëren. De menselijke maat is nog steeds cruciaal voor het waarborgen van kwaliteit, originaliteit en de mogelijkheid om op een dieper niveau contact te maken met je publiek. Overweeg om AI te gebruiken als partner in je contentcreatieproces, waarbij je gebruikmaakt van de sterke punten van AI terwijl je je eigen unieke stem en perspectief behoudt.

Kate Kandefer

Ondernemer met een passie voor het schalen van SaaS-bedrijven op een wereldwijd B2B-podium. Mijn expertise in AI, SEO en Content Marketing is mijn gereedschapskist om tastbare resultaten te behalen. Ik ben een hands-on uitvoerder die zich laat leiden door resultaten, heb een diepe passie voor marketing en ben bedreven in het afstemmen van bedrijfsdoelstellingen op de behoeften en motivaties van mensen. Met een pragmatische instelling. Mijn aanpak draait om duidelijkheid, efficiëntie en een open dialoog.