Overslaan naar hoofdinhoud

Navigeren door het marketinglandschap kan vaak lijken op een voortdurend verschuivende puzzel, die frustrerend is voor degenen die niet zijn voorbereid op verandering en belonend voor degenen die het omarmen. Het deel van de puzzel waar we ons vandaag op richten is AI - een belangrijke katalysator voor exponentiële groei en disruptie in de sector. Ontdek een aantal overtuigende AI-marketingstatistieken voor 2023 in deze uitgebreide gids. Ontdek hoe AI precies het volgende herdefinieert marketingstrategieën over de hele wereld.

Hieronder vindt u de belangrijkste AI-marketingstatistieken:

 • AI adoptie
 • AI-voordelen voor marketeers
 • Hoe AI wordt gebruikt in marketing
 • AI-schrijfkwaliteit
 • Gaat AI banen inpikken?

Laten we diep in de gegevens duiken!

AI-adoptiestatistieken

 1. Meer dan 73% van zowel B2B als B2C marketing executives hebben generatieve AI omarmd in hun bedrijf. 31% van de twijfelaars verwacht binnen een jaar op de kar te springen en 46% binnen twee jaar. (Bron: MarTech)
AI-adoptiestatistieken 73% van zowel B2B als B2C marketing executives hebben generatieve AI omarmd in hun bedrijf
 1. 75,7% van de marketeers gebruikt nu AI-tools voor hun werk. Dit laat zien hoe snel AI is geadopteerd in de branche. (Bron: AuthorityHacker)
AI-adoptiestatistieken
 1. AI wordt regelmatig gebruikt: 49,5% van de marketeers gebruikt AI-tools meerdere keren per week of vaker. (Bron: AuthorityHacker)
AI-adoptiestatistieken
 1. 52% van de bedrijfsleiders gebruikt momenteel AI-tools voor het genereren van inhoud om hun contentmarketinginspanningen te ondersteunen, terwijl 64,7% het tegen het einde van 2023 zal hebben geprobeerd. (Bron: SiegeMedia)
AI-adoptiestatistieken
 1. 94% van de ondervraagde bedrijfsleiders is het erover eens dat AI cruciaal is voor succes in de komende vijf jaar. (Bron: Deloitte)
AI-adoptiestatistieken

AI voordelen voor marketeers Statistieken

 1. Marketeers die generatieve AI gebruiken, besparen gemiddeld minstens drie uur op elk stuk content dat ze maken. (Bron: HubSpot)
AI-voordelen voor marketeers Marketeers die generatieve AI gebruiken, besparen gemiddeld ten minste drie uur op elk stuk content dat ze maken.
 1. Generatieve AI stelt marketeers in staat om aanzienlijk meer content van hogere kwaliteit te maken die beter presteert. (Bron: HubSpot)
Voordelen van AI voor marketeers Generatieve AI stelt marketeers in staat om aanzienlijk meer content van hogere kwaliteit te maken die beter presteert.
 1. 67% van de respondenten beweert dat AI tijd bespaart en het mogelijk maakt om sneller content te creëren. Bovendien zegt bijna de helft van de marketeers dat AI de kwaliteit van content verbetert, content persoonlijker maakt en inspiratie geeft (Bron: HubSpot)
Voordelen van AI voor marketeers 67% van de respondenten beweert dat AI tijd bespaart en zorgt voor snellere contentcreatie

Hoe AI wordt gebruikt in marketingstatistieken

 1. Twee derde van de ondervraagden zegt het te gebruiken voor brainstormsessies, eerste concepten en hoofdlijnen. Bijna de helft (49%) zegt dat ze op AI vertrouwen om definitieve inhoud te produceren. (Bron: MarTech)
Hoe AI wordt gebruikt in marketingstatistieken Twee derde van de ondervraagden zegt het te gebruiken voor brainstormsessies, eerste concepten en schetsen.
 1. 85,1% van de marketeers gebruikt AI voor artikel schrijven. Dit is een zeer groot percentage en laat zien hoe populair AI-contentcreatie is geworden in korte tijd. (Bron: AuthorityHacker)
Hoe AI wordt gebruikt in marketingstatistieken 85,1% van de marketeers gebruikt AI voor het schrijven van artikelen.
 1. Hoe gebruiken marketeers AI voor contentcreatie? Als het gaat om het creëren van content, gebruiken marketeers generatieve AI om ideeën/inspiratie op te doen (22%), tekst samen te vatten in kernpunten (21%), kopij voor marketingcontent te schrijven (20%), afbeeldingen te creëren (20%) en contouren te maken (18%). (Bron: HubSpot)
Hoe gebruiken marketeers AI voor het maken van content
 1. Hoe gebruiken marketeers AI om teksten te schrijven? Slechts 5% van de marketeers gebruikt AI om hele stukken content voor hen te schrijven. Terwijl een derde (35%) van de AI-gebruikers het gebruikt om ideeën of inspiratie op te doen, gebruikt nog eens een derde het om een opzet te maken. Ondertussen gebruiken slechts 25% het om een paar alinea's te schrijven die ze vervolgens moeten uitbreiden. (Bron: HubSpot)
Hoe gebruiken marketeers AI om tekst te schrijven
 1. Welke soorten content maken marketeers met AI? 31% van de marketeers gebruikt generatieve AI om hen te helpen bij het maken van berichten op sociale media, terwijl 28% het gebruiken voor e-mails, productbeschrijvingen (25%), afbeeldingen (22%) en blogberichten (19%). (Bron: HubSpot)
Welke soorten content maken marketeers met AI?

Kwaliteitsstatistieken AI-schrijven

 1. 82% van de contentmakers denkt dat AI-content net zo goed is als door mensen gegenereerde content. (Bron: Capterra)
Kwaliteitsstatistieken AI-schrijven 82% van de contentmakers denkt dat AI-inhoud even goed is als door mensen gemaakte inhoud.
 1. 96% van de marketeers die generatieve AI gebruiken om kopij te schrijven, zegt dat ze de tekst moeten aanpassen voordat deze klaar is voor publicatie. (Bron: HubSpot)
Kwaliteitsstatistieken voor AI-schrijven 96% van de marketeers die generatieve AI gebruiken om teksten te schrijven, zegt dat ze de tekst op een bepaald niveau moeten aanpassen voordat deze klaar is voor publicatie.
 1. De kwaliteit van AI-inhoud wordt nu al als erg goed gezien. 65,8% van de mensen denkt dat AI-inhoud gelijk is aan of beter is dan menselijk schrijven. (Bron: AuthorityHacker)
Statistieken over de kwaliteit van AI-schrijven De kwaliteit van AI-inhoud wordt nu al als erg goed beschouwd.
 1. 63% van de AI-gebruikers noemt onnauwkeurigheden in AI-inhoud als een grote uitdaging. Dit is algemeen bekend, maar heeft veel mensen er niet van weerhouden om AI te gebruiken. (Bron: AuthorityHacker)
Kwaliteitsstatistieken AI-schrijven 63% van de AI-gebruikers noemt onnauwkeurigheden in AI-inhoud een grote uitdaging
 1. De #1 uitdaging waar marketeers voor staan met AI is dat het onnauwkeurige informatie kan produceren. Dit benadrukt het belang van een goed geïnformeerde (menselijke) expert die met AI samenwerkt om accurate informatie te garanderen en het in de juiste richting te sturen. (Bron: HubSpot)
AI schrijft kwaliteitsstatistieken De #1 uitdaging waarmee marketeers te maken krijgen met AI is dat het onnauwkeurige informatie kan produceren.

Gaat AI banen inpikken?

 1. 81,6% van de marketeers denkt dat de banen van contentschrijvers in gevaar zijn door AI. (Bron: AuthorityHacker)
 1. 41% van de professionals in ons onderzoek maakt zich zorgen dat AI hun baan overneemt. (Bron: HubSpot)

AI marketingstatistieken - Belangrijkste conclusie

De toepassing van AI in de marketingindustrie groeit snel, met meer dan 73% van B2B en B2C marketing executives die al gebruik maken van generatieve AI. Het gebruik ervan strekt zich uit over verschillende gebieden, zoals brainstormsessies, het genereren van eerste concepten en het produceren van definitieve content. AI heeft bewezen ongelooflijk voordelig te zijn bij het maken van content - marketeers die generatieve AI gebruiken besparen gemiddeld drie uur per stuk content en maar liefst 89% van de marketeers geeft aan dat de kwaliteit van de content met AI is verbeterd.

Als het gaat om inhoudstypen die met behulp van AI zijn gemaakt, kwamen berichten in sociale media als eerste uit de bus, op de voet gevolgd door e-mails, productbeschrijvingen en blogberichten. De schrijfkwaliteit van AI-inhoud wordt over het algemeen gezien als gelijkwaardig aan, of zelfs beter dan, door mensen gemaakte inhoud.

Maar hoewel AI een zegen is voor marketeers op het gebied van contentcreatie en -kwaliteit, zijn er nog steeds uitdagingen. De grootste uitdaging die wordt genoemd is de neiging van AI om onnauwkeurige informatie te produceren, wat de noodzaak onderstreept van menselijk toezicht om de nauwkeurigheid van door AI gegenereerde content te sturen en te verifiëren.

En tot slot, over het onderwerp van baanverplaatsing door AI zijn de meningen verdeeld. Terwijl 81,6% van de marketeers een bedreiging voor de banen van contentschrijvers ziet als gevolg van AI, zijn slechts 41% persoonlijk van mening dat AI een bedreiging vormt voor de banen van contentschrijvers.

bezorgd dat AI hun eigen baan overneemt.

Hoewel ze de voordelen van AI erkennen, zijn sommige marketeers begrijpelijkerwijs op hun hoede voor de automatiseringstrend, omdat ze bang zijn dat AI hun vaardigheden uiteindelijk overbodig zal maken. Toch begrijpt de meerderheid dat AI een hulpmiddel is om hun werk uit te breiden in plaats van te vervangen, en ze blijven optimistisch over de toekomst van AI in marketing.

Hoewel AI de marketingindustrie heeft getransformeerd en een enorm potentieel biedt voor verdere verbetering en efficiëntie, is het niet zonder uitdagingen. De ontwikkeling van AI moet op een verantwoorde manier gebeuren, met een sterke focus op het verbeteren van menselijk werk in plaats van het te vervangen. Daarom zullen voortdurend leren en aanpassen aan AI-interfaces marketeers een concurrentievoordeel geven.

Wat is AI in marketing?

Kunstmatige intelligentie in marketing verwijst naar de integratie van AI-technologie in verschillende aspecten van marketingactiviteiten. Het gaat hierbij om het automatiseren van processen, het verfijnen van gegevensinterpretatie, het toepassen van personalisering en het voorspellen van toekomstig klantgedrag.

Het gebruik van AI omvat tools die worden aangedreven door algoritmen voor machinaal leren die enorme hoeveelheden gegevens sneller kunnen verwerken dan mensen zouden kunnen. Door patronen in consumentengedrag uit deze datasets te interpreteren, kunnen bedrijven gebruikmaken van voorspellende analyses - een belangrijk aspect van AI-statistieken.

Met de mogelijkheid om taken uit te voeren waarvoor traditioneel menselijke intelligentie nodig is, zoals het produceren van tekstuele content of visuele waarneming, kan kunstmatige intelligentie de efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Bedrijven maken bijvoorbeeld gebruik van AI-technologie voor programmatisch adverteren, waarbij ze doelgroepen selecteren op basis van meerdere criteria, waaronder leeftijd, locatie en browsinginteresses.

Als we het hebben over AI in marketing - zoals blijkt uit de gebruiksstatistieken van AI - hebben we het in wezen over verbeterde mogelijkheden en optimalisatiepotentieel die de industrienormen voor betere resultaten blijven veranderen. De progressie die wordt gemarkeerd door hoeveel bedrijven AI gebruiken, gaat in stijgende lijn. Volgens de statistieken over het gebruik van kunstmatige intelligentie in marketing, profiteren bedrijven steeds meer van de implementatiestrategieën.

De belangrijkste gebieden waarop AI een cruciale rol speelt in marketing

Opkomende trends onderstrepen de krachtige invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op verschillende sectoren, waaronder marketing. De toepassing van AI transformeert traditionele marketingmethoden in hoog tempo en levert preciezere en gepersonaliseerde strategieën op die significante resultaten opleveren. Laten we eens kijken naar drie belangrijke gebieden waar de invloed van AI met name cruciaal is: inhoudproductie en personalisering, reclame en media, en voorspellende analyses.

AI-gebruik in contentproductie en personalisering

AI heeft de wereld ingrijpend veranderd strategieën voor het creëren van content in de afgelopen jaren. Machine learning-algoritmen kunnen nauwkeurig anticiperen op consumentenvoorkeuren door enorme hoeveelheden gebruikersgegevens te analyseren. Hierdoor kunnen marketeers efficiënter gepersonaliseerde ervaringen creëren die zijn afgestemd op de behoeften en interesses van individuele consumenten.

In lijn met deze cijfers streven de meeste bedrijven ernaar om tegen het einde van het jaar geautomatiseerde systemen te gebruiken voor het maken van hypergepersonaliseerde content.

AI-gebruik in reclame en media

De transformerende rol van AI reikt verder dan het creëren van content; het beïnvloedt ook de reclamemethodologieën binnen de mediasector. Het vermogen om omvangrijke datasets te interpreteren maakt verfijnde doelgroepsegmentatie en precisietargeting mogelijk - een upgrade ten opzichte van traditionele massamarketingtactieken.

Een manier waarop veel bedrijven AI gebruiken is via programmatic advertising. Deze technologie maakt gebruik van realtime biedprocessen voor het kopen van advertentieruimte op basis van datagestuurde beslissingen over wie je advertentie zou moeten zien. Verbeterde besluitvorming als gevolg van programmatic advertising heeft adverteerders naar betere ROI's geleid en er tegelijkertijd voor gezorgd dat consumenten advertenties te zien krijgen die hen echt interesseren.

AI-gebruik in voorspellende analyses

Een ander cruciaal gebied waar kunstmatige intelligentie haar potentie laat zien is voorspellende analyse - een game-changer voor marketeers die op zoek zijn naar inzicht in toekomstige gedragspatronen van klanten.

Voorspellende analyses identificeren proactief trends in de sector voordat ze volledig zijn doorgedrongen tot de markt, waardoor bedrijven een concurrentievoordeel hebben omdat ze altijd een stap voor zijn. Door een zorgvuldige analyse van gedragsgegevens uit het verleden kunnen bedrijven toekomstige acties voorspellen en mogelijke obstakels aanwijzen voordat deze hun activiteiten beïnvloeden.

Onthoud dit: volgens de voorspellingen van de AI-gebruiksstatistieken zullen de adoptiecijfers de komende jaren exponentieel groeien, gezien de doeltreffendheid van AI bij het optimaliseren van bedrijfsprestaties en het verlagen van operationele kosten.

Concluderend geven deze toepassingen aan waarom we de onmiskenbare greep van Kunstmatige Intelligentie op moderne marketingstrategieën niet langer kunnen ontkennen.

Belemmeringen voor de toepassing van AI in marketing

Hoe veelbelovend de vooruitgang van kunstmatige intelligentie ook is, bepaalde hindernissen staan een wijdverspreide toepassing ervan binnen het marketinglandschap in de weg. Terwijl ik deze hindernissen uitleg, zal ik ervoor zorgen dat we ons richten op waardevolle inzichten uit de nieuwste AI-statistieken.

Risico- en bestuurskwesties

Ten eerste hebben marketeers te maken met risico's en governance wanneer ze AI-technologieën in hun strategieën proberen te integreren. Angst voor AI-misbruik of -storingen die tot juridische problemen kunnen leiden, kan bedrijven doen aarzelen. Bovendien komt het gebruik van AI voort uit een onderliggende angst voor gegevensbescherming en privacyschendingen. Als je bedenkt hoe AI sterk afhankelijk is van grote hoeveelheden persoonlijke gegevens voor gerichte reclame en voorspellende analyses, vragen veel bedrijven zich af of ze zich op lastig terrein begeven met betrekking tot GDPR.

Gebrek aan onderwijs en opleiding

De introductie van AI vereist een bepaald niveau van geavanceerdheid, dat helaas ontbreekt door opleidingsbeperkingen. Veel marketeers kunnen deze technologie niet optimaal benutten of potentiële problemen niet aanpakken. Dit gebrek aan inzicht leidt tot slecht geïnformeerde beslissingen, waardoor ze AI niet volledig omarmen. 

Organisaties hebben robuuste trainingsprogramma's nodig die adequate informatie bieden over wat AI betekent voor marketing, hoe het werkt en waar de toepassing ervan de grootste voordelen kan opleveren. Zonder een dergelijke richting wordt een goede integratie van AI een ontmoedigende taak.

Beperkte AI-vaardigheden, -expertise of -kennis

Dit brengt ons bij ons laatste probleem - een beperkte set vaardigheden met Kunstmatige Intelligentie. 

De sector heeft dringend behoefte aan meer mensen met de nodige expertise die de voordelen van intelligente systemen echt kunnen verkennen, of het nu gaat om het strategisch implementeren van ingewikkelde algoritmen voor voorspellende modellen, het verbeteren van de klantervaring of een nauwkeurig begrip van de potentiële risico's die gepaard gaan met het omgaan met gevoelige gegevens.

Terwijl aan de ene kant immense mogelijkheden onaangeroerd blijven door dergelijke verstoringen, zou het overwinnen van deze uitdagingen meer bedrijven versnellen naar ongekend succes door zelfs geavanceerde strategieën op maat te maken die perfect aansluiten bij de voorkeuren van de klant. En dat allemaal dankzij - ja, je raadt het al - onze handige hulp, Kunstmatige Intelligentie. Zodra we deze kloof sneller overbruggen, zien we die omslachtige 'hoeveel mensen gebruiken AI'-grafieken fier naar het noorden stijgen!

De impact van AI op de toekomst van marketing

Naarmate de technologie voortschrijdt, wordt het voorspellen van de toekomst minder speculatie en meer berekening. Eén ding is zeker: AI zal een grote impact hebben op de weg die voor marketing ligt. Inzicht in deze veranderingen kan bedrijven helpen zich voor te bereiden en aan te passen, zodat ze concurrerend blijven.

Verbeteringen in klantervaring

Als er één gebied is waar kunstmatige intelligentie uitblinkt, dan is het wel in het verbeteren van de klantervaring. Volgens een onderzoek van IBM zal in 2023 85% van alle interacties tussen klanten en een bedrijf via AI verlopen. De klanten van vandaag verwachten gepersonaliseerde ervaringen, snelle reactietijden en superieure service op verschillende interactiepunten met een merk. Laten we eens wat dieper graven:

 • Personalisatie: Met toegang tot enorme hoeveelheden gegevens stelt AI bedrijven in staat om gerichte aanbevelingen te doen en effectief gepersonaliseerde berichten te creëren voor elke klant.
 • Klantenservice: In plaats van mensen die vragen of klachten afhandelen, kunnen AI-chatbots op elk moment van de dag direct antwoord geven, wat resulteert in hoge tevredenheidspercentages.
 • Voorspellende analyse: Hierdoor kunnen bedrijven anticiperen op de behoeften van klanten voordat ze deze expliciet kenbaar maken - een bijna magische ervaring voor de consument!

Het opnemen van elementen die worden aangestuurd door "AI-statistieken" in een strategie helpt marketeers om aan de verwachtingen van klanten te voldoen en deze te overtreffen. Gezien deze voordelen is het niet moeilijk te begrijpen waarom de "AI-gebruiksstatistieken" de pan uit rijzen.

Tijdsbesparing voor marketeers

Automatisering is altijd de vriend van efficiëntie geweest en geen enkele vriend omvat automatisering beter dan AI. Van het maken van content tot het beheren van campagnes of het beantwoorden van vragen van consumenten, met steeds meer realiseren velen zich deze mogelijkheden:

 • Inhoud creëren: Bedrijven als Phrasee maken gebruik van NLP-technologie (Natural Language Processing) om promotie-e-mails te genereren, wat marketeers veel tijd bespaart.
 • Campagnebeheer: Platforms die algoritmen voor machinaal leren gebruiken, helpen marketeers om binnen enkele minuten optimale reclamecampagnes te ontwikkelen in plaats van dagenlang strategieën uit te stippelen.

AI-statistieken 2023" voorspelt dan ook dat deze groeitrend alleen maar zal doorzetten naarmate meer bedrijven de kracht van AI inzetten om hun bedrijf te automatiseren. marketingtaken.

Nauwkeuriger richten

Marketing gaat niet alleen over het bereiken van een publiek. Het gaat erom het juiste publiek te bereiken! Onnauwkeurige targeting staat gelijk aan verspilling van budget. Maar kunstmatige intelligentie kan de precisie aanzienlijk verbeteren:

Systemen voor de toekomst maken gebruik van 'voorspellende analyse', waarbij gedragspatronen van klanten worden gemonitord en gegevensgestuurde voorspellingen worden gegenereerd over wie geïnteresseerd zou kunnen zijn in het doen van specifieke aankopen - een enorm voordeel bij het streven naar hoge conversieratio's! 

Bovendien optimaliseren machine-learningalgoritmen zichzelf in de loop van de tijd - hoe langer ze lopen, hoe slimmer ze worden - waardoor de nauwkeurigheid toeneemt en het aantal vals-positieve doelwitten afneemt.

Voorbeelden van succesvolle AI-marketingstrategieën

Een deel van de intrige en schoonheid van AI-marketing ligt in de pragmatische toepassing ervan. Geloof me niet op mijn woord. Laten we eens kijken naar overtuigende succesverhalen die illustreren hoe bedrijven AI gebruiken om hun marketingstrategieën te verbeteren.

Heinz AI-gegenereerde beelden Reclame

Een fenomenaal voorbeeld is het wereldwijd erkende voedselverwerkingsbedrijf Heinz. In een innovatieve wending gebruikte Heinz een generative adversarial network (GAN) - een subset van kunstmatige intelligentie - om unieke, opvallende beelden te creëren voor hun reclamecampagne.

Ketchup verbeelden was nog nooit zo leuk geweest, want deze aanpak leidde tot een advertentie met een hogere engagementratio dan traditionele advertenties. De gegenereerde beelden waren uniek, trokken de aandacht van het publiek en pasten tegelijkertijd bij de algemene esthetiek van het merk. Het is indrukwekkend hoe Heinz technologische vindingrijkheid en creativiteit met zoveel elan combineert!

ClickUp AI-geoptimaliseerde blogberichten

Een ander intrigerend voorbeeld van effectief AI-gebruik in marketing is het productiviteitsplatform ClickUp. Zij gebruikten AI niet alleen voor het analyseren van consumentengedrag, maar ook voor het optimaliseren van hun blogposts. Door gebruik te maken van machine learning-algoritmes konden ze meer genuanceerde klantpersona's creëren en begrijpen welke inhoud het beste aanslaat bij elke groep.

Met deze informatie pasten ze elke inhoud op hun blog aan - van ontwerpelementen tot bewoordingstijl - om te zorgen voor maximale prestaties gemeten aan de betrokkenheid van lezers en, vervolgens, een hoger conversiepercentage. 

BuzzFeed AI-gegenereerde quizresultaten

We houden allemaal van een goede BuzzFeed quiz! Maar wist je dat zelfs deze leuke quizzen sterk afhankelijk zijn van kunstmatige intelligentie? BuzzFeed gebruikt op gegevens gebaseerd begrip dat is verzameld door middel van algoritmen voor machinaal leren om het resultaat van elke quiz aan te passen op basis van de antwoorden van gebruikers.

Dit persoonlijke tintje leidt er vaak toe dat gebruikers de resultaten van hun quiz delen op sociale mediaplatforms, waardoor het bereik van BuzzFeed vertienvoudigd wordt! Dit laat zien hoe slimme integratie van kunstmatige intelligentie branded content meer deelbaar en viraal kan maken.

In elk van deze gevallen hebben de artistieke avonturen van-Heinz, het geoptimaliseerde bloggen van ClickUp of de pittige quizzen van BuzzFeed, deze merken met succes gebruik gemaakt van hun respectievelijke 'AI-marketingstatistieken' en 'statistieken over kunstmatige intelligentie'. Daardoor hebben ze meer dan ooit succes geboekt met hun merken door het intelligente gebruik van geavanceerde technologie. Blijf kijken als ik onthul hoe jouw bedrijf gebruik kan maken van dit technologische wonder!

Veelgestelde vragen over AI in marketing

Als je je gaat verdiepen in een ingewikkeld onderwerp, zoals kunstmatige intelligentie (AI) in marketing, roept dat altijd veel vragen op. Dit segment gaat in op een van de meest gestelde vragen: Wat zijn de voordelen van het gebruik van AI voor marketing?

Wat zijn de voordelen van het gebruik van AI voor marketing?

AI heeft onmiskenbaar een revolutie teweeggebracht in verschillende sectoren en de impact ervan op marketing is verbluffend. Begrijpen hoe AI je marketingstrategieën ten goede kan komen, is cruciaal om te gedijen in dit tijdperk waarin technologie centraal staat.

 1. Verbeterde klantervaring: Allereerst verbetert het gebruik van AI de klantervaring opmerkelijk. Volgens recente AI-gebruiksstatistieken meldden merken die AI gebruikten een verbeterde klanttevredenheid te ervaren dankzij gepersonaliseerde contentlevering en interacties.
 2. Welvarende reclame-inspanningen: Een ander groot voordeel van kunstmatige intelligentie is de versterking van reclame-inspanningen. Dankzij algoritmes voor machinaal leren en gegevensanalysemogelijkheden kunnen marketeers doelgroepen nauwkeurig targeten en advertentie-inhoud efficiënt optimaliseren.
 3. Krachtpatser in voorspellende analyse: Laten we ook de voorspellende analyse niet vergeten! Door enorme hoeveelheden gegevens te verzamelen die vandaag de dag beoordeeld kunnen worden, biedt AI ongekende nauwkeurigheidsniveaus dankzij de vooruitgang op het gebied van big data. Zo kunnen marketeers consumentengedrag beter voorspellen dan ooit tevoren.
 4. Marketingautomatisering: Hoeveel bedrijven gebruiken AI voor automatisering? Veel bedrijven zijn overgestapt op automatisering met behulp van AI, zodat ze hun personeel kunnen inzetten voor creatievere taken.
 5. Aanpassing van inhoud: Tot slot, maar belangrijk, is contentaanpassing. Hierbij stellen marketeers gepersonaliseerde ervaringen samen op basis van de voorkeuren en het gedrag van elke gebruiker in het verleden. Dankzij geavanceerde algoritmen die worden aangemaakt door kunstmatige intelligentietechnologieën is het mogelijk om unieke gebruikerservaringen op maat te maken!

Zo zie je maar! Met de voortdurende vooruitgang in technologie - toekomstverbeterende mogelijkheden zullen met name toenemen volgens de AI-statistieken 2023 projecties - biedt het omarmen van AI een onmiskenbare prominentie binnen de marketingindustrie van vandaag, waarbij het vermogen sterk wordt weerspiegeld in de vele voordelen die hierboven zijn geschetst. Blijf op de hoogte voor meer verhelderende discussies over AI-marketingstatistieken wanneer we dieper ingaan op de volgende sectoren in de komende secties!

Referenties

 1. AutoriteitHacker
 2. Capterra
 3. Deloitte
 4. HubSpot
 5. Martech
Kate Kandefer

Ondernemer met een passie voor het schalen van SaaS-bedrijven op een wereldwijd B2B-podium. Mijn expertise in AI, SEO en Content Marketing is mijn gereedschapskist om tastbare resultaten te behalen. Ik ben een hands-on uitvoerder die zich laat leiden door resultaten, heb een diepe passie voor marketing en ben bedreven in het afstemmen van bedrijfsdoelstellingen op de behoeften en motivaties van mensen. Met een pragmatische instelling. Mijn aanpak draait om duidelijkheid, efficiëntie en een open dialoog.

[Webinar] Jeremy Galante, SEO Directeur @ Clickup. SEO Productiviteit op 110%.

X