Overslaan naar hoofdinhoud

De digitale wereld wordt overspoeld met content die steeds vaker wordt gemaakt door AI in plaats van menselijke schrijvers. Hoewel AI een krachtig hulpmiddel kan zijn voor het genereren van tekst, mist het vaak de nuance, diepgang en personalisatie die schrijven boeiend en betrouwbaar maken.

Heb je wel eens een blogpost of een artikel gelezen dat gewoon... vreemd aanvoelde? Het zou door AI gegenereerd kunnen zijn. Maar hoe weet je dat zeker? Dit artikel geeft je de tools die je nodig hebt om AI-gegenereerde inhoud te herkennen en de kennis om het gemakkelijk te herkennen.

Belangrijkste indicatoren van AI-gegenereerde inhoud

Belangrijkste indicatoren van AI-gegenereerde inhoud

Laten we beginnen met het verkennen van tekenen dat een stuk inhoud misschien niet door een persoon is geschreven.

Inconsistenties in toon en stijl

Stel je voor dat je een artikel leest dat begint met een formele, academische toon en dan plotseling overgaat in een informele, conversatietaal. Deze schokkende inconsistentie is een typische rode vlag voor AI-gegenereerde inhoud. Hoewel ze indrukwekkend zijn in hun vermogen om menselijke taal na te bootsen, hebben geautomatiseerde modellen moeite om een consistente toon en stijl te handhaven in langere stukken tekst.

Herhalende zinnen en gebrek aan nuance

AI schrijft vaak op basis van voorspelbare zinsstructuren en herhalende zinnen. Omdat deze modellen leren door het analyseren van enorme datasets, gebruiken ze soms standaard de meest voorkomende uitdrukkingen en patronen, wat resulteert in robotachtige en onoriginele inhoud. Het is alsof je naar een kapotte grammofoonplaat luistert - het deuntje is misschien bekend, maar het mist de spontaniteit en improvisatieflair van een live optreden.

Algemene informatie en gebrek aan diepgang

Hoewel AI-gegenereerde inhoud uitblinkt in het presenteren van informatie op een duidelijke en beknopte manier, schiet het vaak tekort als het gaat om het bieden van unieke inzichten of meer diepgang. Zie het als het lezen van een encyclopedie-item. Je krijgt de basisfeiten, maar zult niet het soort inzichtelijke analyse of tot nadenken stemmende argumenten vinden die een menselijke expert zou kunnen geven.

Afwezigheid van een persoonlijke aanpak

Een van de kenmerken van authentiek menselijk schrijven is het vermogen om op een persoonlijk niveau contact te maken met lezers. Menselijke schrijvers injecteren hun persoonlijkheid in hun werk door middel van gedeelde ervaringen, relateerbare anekdotes of een vleugje humor. AI, aan de andere kant, mist het vermogen tot echte emotionele expressie of persoonlijke reflectie.

Monotone toon en foutloze grammatica

Ironisch genoeg associëren we grammaticale fouten vaak met slecht schrijfwerk, maar de afwezigheid ervan kan soms een teken zijn van AI-auteurschap. Deze geautomatiseerde modellen zijn meestal getraind om grammaticaal perfecte tekst te produceren, wat kan resulteren in een monotone en robotachtige toon. Nog steeds, 49% van de marketeers geeft aan dat AI-tools met succes duidelijke en goed leesbare tekst genereren.

Let op andere indicatoren die je vermoeden over de ware auteur van de inhoud bevestigen.

Ongebruikelijke opmaak en structuur

Stel je eens voor dat je een blogbericht leest waarin de koppen een onregelmatige grootte hebben, de opsommingstekens willekeurig verspreid zijn en de paragrafen tussen verschillende onderwerpen springen zonder een logische stroom. Terwijl mensen over het algemeen streven naar samenhang en leesbaarheid, zou AI de volgende prioriteiten kunnen stellen keyword stuffing over een vloeiende, natuurlijke stroom, wat resulteert in vreemde en ondoordachte formats.

Onnauwkeurige feiten en beweringen

AI-modellen leren van de gegevens waarop ze getraind zijn en als die gegevens fouten of vertekeningen bevatten, zal de AI die waarschijnlijk reproduceren. Let op statistieken die niet lijken te kloppen, datums die niet kloppen of gebeurtenissen die aan de verkeerde mensen of tijdsperioden worden toegeschreven. Onthoud dat AI niet inherent de informatie begrijpt die het presenteert. Het rijgt gewoon patronen aan elkaar die het heeft waargenomen.

Ontbrekende bronnen

Geloofwaardige inhoud is gebaseerd op bewijs en bronnen. Als je boude beweringen of statistieken tegenkomt zonder bronnen om ze te staven, kan dit een teken zijn dat een AI de tekst heeft gegenereerd. Hoewel AI-modellen mensachtige teksten kunnen produceren, zijn de meeste minder goed in staat om grondig onderzoek te doen en bronnen op de juiste manier te vermelden.

Algemene uitleg zonder details

AI-gegenereerde inhoud kan oppervlakkige uitleg geven zonder nuance aan te brengen. Deze middelen missen meestal het soort specifieke voorbeelden en ervaringen uit de echte wereld die hun belangrijkste punten illustreren. Dit gebrek aan diepgang en detail kan een signaal zijn dat je iets leest dat is gegenereerd door een algoritme in plaats van een menselijke expert.

Afwezigheid van persoonlijke ervaring

Mensen schrijven vanuit hun persoonlijke ervaring en begrip. Ze delen anekdotes, meningen en unieke perspectieven die hun schrijfstem vormgeven. Omgekeerd mist AI-gegenereerde content vaak dit persoonlijke tintje. Hoewel het menselijke taal kan nabootsen, heeft het niet de doorleefde ervaringen die onze perspectieven vormen en ons schrijven relateerbaar maken. Als een stuk content zonder persoonlijk inzicht of emotie aanvoelt, kan dat een teken zijn dat het AI-gegenereerd is. 

Woorden en zinnen die aangeven dat inhoud door AI is gegenereerd

Woorden en zinnen die aangeven dat inhoud door AI is gegenereerd

Hoewel AI-schrijfprogramma's steeds geavanceerder worden, laten ze vaak verraderlijke tekens achter in hun schrijven. 

Een van de grootste verklikkers is het overmatige gebruik van bepaalde woorden en zinnen. Dit zijn vaak termen die AI-modellen herkennen als veelgebruikte of "veilige" keuzes, waarbij de menselijke benadering bij de woordkeuze ontbreekt.

Universiteit van Stanford heeft ontdekt dat 4 woorden meer opvallen dan alle andere:

 • Realm
 • Scharnierend
 • Ingewikkeld
 • Op

De grafieken hieronder laten zien dat het gebruik van al deze woorden stabiel bleef van 2010 tot 2022. Dan verschijnt ChatGPT in november 2022 en zie je het gebruik van alle vier de woorden explosief stijgen.

ChatGPT in november 2022 grafiek

Vergelijkbare bevindingen gelden voor de volgende woorden:

 • prijzenswaardig,
 • innovatief,
 • nauwgezet,
 • ingewikkeld,
 • opmerkelijk,
 • veelzijdig.

LLM's gebruiken deze woorden veel vaker dan mensen.

Verschuiving in bijvoeglijk naamwoordfrequentie in ICLR 2024 Peer Reviews grafiek

Ook AI-gegenereerde inhoud leunt vaak zwaar op zinnen als:

 • Conclusie
 • Samengevat
 • Als gevolg hiervan
 • Bovendien
 • Verder

Hieronder heb ik een lijst met zinnen verzameld die doorgaans worden gezien als AI-gegenereerd:

Werkwoorden (Actie-georiënteerd)

 • Hefboom
 • Omarm
 • Aandrijving
 • Scheep in
 • Ontketen
 • Navigeer naar
 • Verhoog
 • Delve
 • Ontdek
 • Supercharge
 • Ontgrendel
 • Op maat
 • Duik
 • Wegen
 • Harnas

Zelfstandige naamwoorden (concrete of abstracte concepten)

 • Reis
 • Dwingend
 • Baken
 • Geachte
 • Spelbreker
 • Een schat aan informatie
 • Wandtapijt
 • Hindernissen
 • Bruisend
 • Realm
 • Afgebeeld
 • Aansluiting
 • Verstrikking
 • Nieuwe Tijd
 • Realm
 • Avontuur
 • Reis
 • Navigatie
 • Ambacht
 • Niet-levend
 • Trots
 • Veelzijdig
 • Afbeelding
 • Architect
 • op maat
 • Elegant

Contextuele en indirecte zinnen

 • Te midden van
 • In de dynamische wereld van
 • In de snelle
 • In een zee van
 • Steeds evoluerend
 • Het is niet alleen X, maar ook Y

Andere beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden

 • Onoverkomelijk
 • Ongekend
 • Eerie
 • Gestreefd
 • Verrijken
 • Zorgvuldig
 • Grappling
 • uitlokken
 • Meeslepend en beknopt
 • Oogverblindend

Hoewel deze zinnen grammaticaal correct zijn, kan hun overmatig gebruik een dood spoor zijn van AI-auteurschap.

Geavanceerde technieken om door AI gegenereerde tekst te herkennen

Geavanceerde technieken om door AI gegenereerde tekst te herkennen

Hoewel de voorgaande indicatoren een goed uitgangspunt vormen voor het identificeren van AI-gegenereerde inhoud, kan het beheersen van geavanceerdere technieken je vermogen om dit soort materiaal te detecteren aanzienlijk vergroten. Laten we eens kijken naar wat geavanceerdere strategieën.

Context en logische stroom evalueren

Stel je voor dat je een verhaal leest waarin een personage in de ene paragraaf wordt beschreven als "lang en gespierd", maar in de volgende paragraaf moeite heeft om een zware doos op te tillen. Deze inconsistentie in karakterbeschrijving en acties zou een enorme aanwijzing zijn van AI-betrokkenheid.

AI kan soms moeite hebben om een consistente logica en samenhang te behouden in een langere tekst. Let goed op hoe vloeiend de informatie van de ene zin in de volgende en van de ene alinea in de andere overgaat. Verbindt de tekst effectief ideeën? Zijn er abrupte overgangen of logische inconsistenties? Het ontdekken van deze subtiele inconsistenties kan je helpen onderscheid te maken tussen door mensen geschreven en door AI gegenereerde inhoud. 

Gebrek aan creativiteit en verrassingselementen identificeren

Denk aan je favoriete roman of een boeiend kort verhaal dat je onlangs hebt gelezen. Wat maakte het boeiend? De kans is groot dat het niet alleen de plot was, maar ook de unieke stem van de auteur, creatief taalgebruik en onverwachte wendingen die je geboeid hielden. 

Hoewel het steeds geavanceerder is geworden, heeft AI-gegenereerde content het moeilijk om dit niveau van creativiteit en originaliteit te evenaren. Het heeft de neiging om voorspelbare patronen te volgen en mist de menselijke toets die schrijven echt boeiend maakt. Zoek naar tekenen van originaliteit, zoals ongebruikelijke metaforen, geestige observaties of verrassende zinswendingen om door mensen geschreven content te herkennen. 

Het gebruik van uitdrukkingen, slangen en culturele verwijzingen beoordelen

Idioom, slang en culturele verwijzingen zitten diep ingebakken in de menselijke taal. We gebruiken ze op een natuurlijke manier om kleur te geven aan ons schrijven en een band te scheppen met onze lezers op een gedeeld cultureel niveau. 

AI-modellen gebruiken deze taalkundige nuances echter niet goed. Ze kunnen idiomen verkeerd interpreteren, jargon verkeerd gebruiken of culturele verwijzingen volledig missen. Let erop hoe natuurlijk en nauwkeurig deze elementen in de tekst zijn verwerkt. Als iets niet op zijn plaats aanvoelt, kan dat een teken zijn dat er AI achter het schrijven zit. 

De beperkingen van de huidige AI-detectiemethoden

Beperkingen van de huidige AI-detectiemethoden

Hoewel er verschillende methoden en tools in opkomst zijn om ons te helpen AI-gegenereerde inhoud te herkennen, is het cruciaal om hun beperkingen te erkennen. Het is vergelijkbaar met het ontwikkelen van een nieuw vaccin. Zo snel als wetenschappers vooruitgang boeken, zo snel ontwikkelt het virus zich, waardoor het een constant inhaalspelletje wordt. AI-technologie ontwikkelt zich snel, waardoor het zelfs voor de meest geavanceerde detectiemethoden steeds moeilijker wordt om bij te blijven. 

Uitdagingen bij het detecteren van zeer geavanceerde AI-teksten

De uitdaging wordt groter met zeer geavanceerde AI-modellen. Deze geavanceerde modellen zijn ontworpen om menselijke taalpatronen met opmerkelijke nauwkeurigheid na te bootsen. Ze kunnen tekst produceren die moeilijk te onderscheiden is van door mensen geschreven inhoud, waardoor het moeilijker wordt om deze alleen op basis van tekstuele kenmerken te detecteren.  

Hulpmiddelen voor het detecteren van AI-gegenereerde inhoud

Hulpmiddelen voor het detecteren van AI-gegenereerde inhoud

Navigeren in de digitale wereld vereist tegenwoordig een scherp oog voor authenticiteit. Met de opkomst van AI-inhoud die opvallend veel op mensen lijkt, wordt het veel lastiger om onderscheid te maken tussen door mensen gemaakte tekst en door AI gegenereerde inhoud. Laten we eens kijken naar twee populaire AI-detectietools.

Overzicht van populaire AI-detectietools

 • Originaliteit.ai: Originality.ai is vooral favoriet bij uitgevers van websites en contentbureaus. Het analyseert nauwgezet tekst om potentiële AI-betrokkenheid van modellen zoals ChatGPT of GPT-3 op te sporen. 
 • GPTZero: GPTZero is gemaakt door een student uit Princeton en richt zich voornamelijk op het identificeren van door AI geschreven tekst, met name van modellen zoals ChatGPT. Het wordt steeds populairder onder opvoeders en is zelfs geïntegreerd in sommige onderwijsplatforms. 

Beste praktijken voor effectief gebruik van detectietools

Hoewel deze tools ongelooflijk nuttig zijn, moet je een aantal best practices gebruiken als je hun impact wilt maximaliseren:

 • Combineer gereedschapanalyse met je eigen oordeel: AI-detectietools zijn krachtige bondgenoten, maar ze moeten jou en je vermogen om kritisch na te denken niet vervangen. Gebruik ze als uitgangspunt.
 • Blijf op de hoogte: AI-technologie verandert voortdurend en er verschijnen regelmatig nieuwe tools en technologieën. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI-detectie. 
 • Context is de sleutel: Tools werken het beste als je rekening houdt met de context van de inhoud en de mogelijke beweegredenen achter het maken ervan. 
 • Gebruik meerdere tools: Net als bij een second opinion kan het gebruik van meerdere AI-detectietools een uitgebreidere analyse opleveren en het vertrouwen in je beoordeling vergroten.
 • Wees je bewust van beperkingen: AI-detectietools zijn nog in ontwikkeling en zijn niet altijd 100% nauwkeurig. Als je bijvoorbeeld de Amerikaanse grondwet kopieert en plakt in Originality.ai (https://originality.ai/ai-checker), geeft de tool aan dat het document 85% AI-geschreven is.

Invloed op SEO en integriteit van webinhoud

Invloed op SEO en integriteit van webinhoud

De opkomst van AI-gegenereerde content heeft belangrijke gevolgen voor SEO en de integriteit van webinhoud. Naarmate AI-technologie zich verder ontwikkelt, wordt het steeds belangrijker om te begrijpen hoe deze van invloed is op zoekmachine rankings en de algehele betrouwbaarheid van online informatie.

Google's standpunt over AI-gegenereerde inhoud

Het belangrijkste doel van Google is het leveren van relevante en waardevolle content aan zijn gebruikers. Hoewel AI-gegenereerde inhoud niet per definitie in strijd is met de richtlijnen van Google, benadrukt de zoekmachinegigant het belang van de kwaliteit van de inhoud en de gebruikerservaring. Google richt zich op het belonen van hoogwaardige inhoud die expertise, autoriteit en betrouwbaarheid (E-A-T) uitstraalt. Als AI-gegenereerde inhoud deze kwaliteiten mist, zal deze mogelijk niet goed presteren in de zoekresultaten.

De algoritmen van Google worden voortdurend bijgewerkt om websites te detecteren en te bestraffen die AI-gegenereerde inhoud gebruiken om zoekresultaten te manipuleren. De zoekmachine moedigt makers aan om AI te gebruiken als hulpmiddel om de kwaliteit van content te verbeteren in plaats van menselijke creativiteit volledig te vervangen.  

Ethische normen handhaven in online inhoud

Het toenemende gebruik van AI bij het maken van content roept ethische vragen op. Hoewel AI een krachtig hulpmiddel ten goede kan zijn, brengt het potentiële risico's met zich mee als het verkeerd wordt gebruikt. AI-gegenereerde content kan bijvoorbeeld verkeerde informatie verspreiden of vooringenomen verhalen creëren. 

Makers van content en website-eigenaren moeten ethische praktijken vooropstellen wanneer ze AI gebruiken om content te genereren. Transparantie is essentieel, wat betekent dat je het gebruik van AI bij het maken van content bekend moet maken om het vertrouwen van je publiek te behouden. Daarnaast zijn de focus op het leveren van waarde aan de lezer, het waarborgen van originaliteit en het handhaven van ethische normen allemaal cruciaal voor het opbouwen van een gerenommeerde online aanwezigheid. Nu AI het digitale landschap blijft vormen, is het onze collectieve verantwoordelijkheid om deze technologie ethisch en verantwoord te gebruiken. 

SEOwind - hoe we AI-inhoud zinvoller maken

SEOwind - hoe we AI-inhoud zinvoller maken

Je denkt misschien: "Oké, AI klinkt nuttig, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat de inhoud nog steeds mijn unieke stem en expertise weerspiegelt?" Dat is waar SEOwind komt binnen. SEOwind is niet zomaar een AI-contentgenerator. Wij geloven heilig in de CyborgMethod™, wat een mooie manier is om te zeggen dat mensen en AI het beste werken als een team. 

We voegen statistieken en citaten toe

Heb je ooit een onderzoeksartikel met nul statistieken gelezen en gedacht: "Wow, dat is overtuigend!"? Waarschijnlijk niet. Daarom voegt SEOwind automatisch relevante statistieken en citaten toe met de juiste citaten. Wist u bijvoorbeeld dat "82% van de marketeers is het ermee eens dat AI-gegenereerde content even goed of beter is dan door mensen gemaakte content"? Zie je, het zorgt ervoor dat je oplet! 

Je kunt je merkstem definiëren

We weten dat u hard heeft gewerkt om de stem van uw merk op te bouwen. Of het nu professioneel, speels of eigenzinnig is, met SEOwind kunt u uw eigen voorkeur definiëren. toon en stijl. Dit betekent dat de AI net zo leert schrijven als jij - alleen sneller. 

We voegen interne links toe

Een goed geplaatste interne link kan wonderen doen voor SEO en de gebruikerservaring. SEOwind suggereert automatisch relevante interne links in uw content. Het is alsof u een kleine helper heeft die al uw briljante gedachten organiseert en verbindt. 

U kunt uw inzichten toevoegen

Het beste deel is dat u nog steeds in de stoel van de bestuurder zit! SEOwind doet het zware werk - research, structurering en eerste concepten. Hierdoor kunt u zich richten op waar u het beste in bent: het inbrengen van uw unieke inzichten, ervaringen en expertise in de content. Uiteindelijk geloven we dat de beste content wordt gemaakt door de samenwerking tussen menselijke creativiteit en AI-efficiëntie. 

Veelgestelde vragen (FAQ's) over het herkennen van AI-gegenereerde inhoud

FAQs

Laten we eens kijken naar een aantal veelgestelde vragen over het herkennen van AI-gegenereerde inhoud.  

Hoe kan ik AI-gegenereerde opmerkingen herkennen?

AI herkennen in commentaar kan lastig zijn, omdat de tekst vaak kort is. Zoek naar deze verklikkerlichten:

 • Algemene zinnen: Opmerkingen zoals "Geweldig artikel!" of "Zeer informatief" die specifieke inzichten missen. 
 • Repetitieve reacties: Meerdere opmerkingen met dezelfde zinnen of zinsconstructies.
 • Gebrek aan relevantie: Opmerkingen die off-topic lijken of niet bij het gesprek passen. 

Als een commentaar onpersoonlijk en robotachtig aanvoelt, is het misschien door AI gegenereerd.  

Hoe betrouwbaar zijn AI-detectietools?

AI-detectietools zijn nuttig maar niet waterdicht. Ze gebruiken algoritmes om tekstpatronen te analyseren, maar AI-schrijfstijlen veranderen voortdurend, waardoor het werk van detectietools een uitdaging wordt.  

Het is een kat-en-muisspel. Naarmate AI beter wordt in het nabootsen van menselijk schrijven, moeten opsporingstools gelijke tred houden. 

Kun je je vermogen om handmatig AI-inhoud te herkennen verbeteren?

Absoluut! Hoe beter je vertrouwd raakt met de nuances van taal en de algemene kenmerken van AI-gegenereerde inhoud, hoe beter je zult worden in het herkennen ervan. 

Het is net als het ontwikkelen van een oor voor muziek - hoe meer je luistert, hoe beter je wordt afgestemd op subtiele verschillen. 

Zijn er grijze gebieden bij het gebruik van AI voor het maken van inhoud?

Er wordt nog steeds gediscussieerd over de ethische implicaties van het maken van AI-inhoud. Hoewel AI een krachtig hulpmiddel kan zijn voor het genereren van ideeën en het automatiseren van taken, is het onethisch gebruiken ervan, zoals het creëren van misleidende content, een grijs gebied.  

De sleutel is transparantie. Als je AI-tools gebruikt om te helpen bij het maken van content, wees daar dan open over. 

Kate Kandefer

Ondernemer met een passie voor het schalen van SaaS-bedrijven op een wereldwijd B2B-podium. Mijn expertise in AI, SEO en Content Marketing is mijn gereedschapskist om tastbare resultaten te behalen. Ik ben een hands-on uitvoerder die zich laat leiden door resultaten, heb een diepe passie voor marketing en ben bedreven in het afstemmen van bedrijfsdoelstellingen op de behoeften en motivaties van mensen. Met een pragmatische instelling. Mijn aanpak draait om duidelijkheid, efficiëntie en een open dialoog.